ออนไลน์

Visa Card x Robinhood

วันนี้ - 31 ต.ค. 64

​​Visa Card x Robinhood

รับโค้ดส่วนลด มูลค่า 50 บาท เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท/เซลส์สลิป และชำระเงินด้วยบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทยเป็นครั้งแรก

1 กันยายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564

คุณได้ลด ร้านได้รับ
ร่วมส่งกำลังใจให้ร้านอาหารที่คุณรัก กับบัตรวีซ่าและแอปฯ Robinhood

 • รับโค้ดส่วนลด มูลค่า 50 บาท เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาทและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทยเป็นครั้งแรก
 • ร้านที่คุณสั่งได้รับ 50 บาท ต่อ 1 ออร์เดอร์ที่คุณสั่ง
โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้า
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรวีซ่า รับโค้ดส่วนลดมูลค่า 50 บาท เมื่อมียอดการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood และชำระเงินด้วยบัตรเครดิตวีซ่าบัตรเดบิตวีซ่าเป็นครั้งแรก โดยมียอดสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
 • ​ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564
 • จำกัดสิทธิ์โค้ดส่วนลดมูลค่า 50 บาท ต่อลูกค้า 1 ราย ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • จำกัดสิทธิ์โค้ดส่วนลดมูลค่า 50 บาท 30,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สำหรับผู้ถือบัตรที่เข้าเงื่อนไขรายการฯ จะได้รับโค้ดส่วนลด มูลค่า 50 บาททาง SMS ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน Robinhood ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่มีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข
 • กำหนดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 50 บาท สำหรับการใช้โค้ดส่วนลด 50 บาทที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขาย
 • โค้ดส่วนลดที่ลูกค้าได้รับสามารถใช้ได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564
 • โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่น ๆ ของแอปพลิเคชัน Robinhood ได้
 • Robinhood ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากผู้ถือบัตรในกรณีดังต่อไปนี้
  - การไม่ได้รับโค้ดส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของผู้ถือบัตร
  - โค้ดส่วนลดที่หมดอายุและไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ ถือว่าสละสิทธิ์ รวมทั้งไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 • การให้บริการ Food Delivery Platform ให้บริการโดยบริษัท Purple Ventures ในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์
 • Robinhood ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ Robinhood เป็นที่สุด
 • หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร. 02-777-7564

 • เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายสำหรับร้านค้า
 • สิทธิพิเศษสำหรับร้านค้าที่อยู่บนแพลตฟอร์ม Robinhood จะได้รับเงินสนับสนุนจาก VISAและ Robinhood 50 บาท จากรายการที่ลูกค้าชำระค่าอาหารขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไปต่อรายการ ด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตวีซ่าเป็นครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564
 • ร้านค้ามีสิทธิ์ได้รับเงินสนับสนุน ตามจำนวนออเดอร์จากลูกค้าตามเงื่อนไขโปรโมชั่นโดย ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ในแต่ละวัน
 • จำกัดเงินสนับสนุนร้านค้า 30,000 สิทธิ์ รวมทุกร้านค้าตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย