ออนไลน์

Officemate.com

วันนี้ - 31 ม.ค. 65

​Officemate.com

บัตรเครดิตกสิกรไทย

ลูกค้าใหม่
รับส่วนลด 150 บาท เมื่อช้อปครบ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
ระบุโค้ด OFMKBANKOC150

ลูกค้าปัจจุบัน
รับส่วนลด 300 บาท เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
ระบุโค้ด OFMKBANKOC300​

ที่ www.officemate.co.th

จำกัด 500 สิทธิ์/เดือน

1 ต.ค. 64 – 31 ม.ค. 65โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ช้อปผ่าน OfficeMate Website, OfficeMate Mobile App และ OfficeMate Chat&Shop โดยต้องชำระผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 เท่านั้น
 • จำกัดสิทธิ์ส่วนลด 500 สิทธิ์/ เดือน
 • จำกัด 1 E-Mail / 1 สิทธิ์
 • ส่วนลดดังกล่าวไม่เข้าร่วมกับสินค้า Best deal และสินค้าประเภทกระดาษถ่ายเอกสารทุกขนาด ทุกชนิด , เครื่องพิมพ์ทุกชนิด, หมึกพิมพ์ โทนเนอร์ ทุกชนิด, สินค้ากลุ่ม MarketPlace (สินค้าที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย OFMY และ MKP)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย และลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนซื้อสินค้าผ่าน OfficeMate Website, OfficeMate Mobile App และ OfficeMate Chat&Shop เท่านั้น รับส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 1,500 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ ด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย โดยสมาชิกต้องกรอกรหัสส่วนลด OFMKBANK100 ในขั้นตอนการชำระเงิน (สำหรับลูกค้าใหม่ ที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 1,500 บาท /ยอดซื้อ รับส่วนลด 100 บาท และ เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในบิลถัดไปครบ 3,000 บาท ขึ้นไป/ยอดซื้อ รับส่วนลด 300 บาท)
 • สำหรับลูกค้าเดิมที่เคยลงทะเบียนซื้อสินค้าผ่าน OfficeMate Website, OfficeMate Mobile App และ OfficeMate Chat&Shop เท่านั้น รับส่วนลด 300 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 3,000 บาทขึ้นไป/ยอดซื้อ ด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย โดยสมาชิกต้องกรอกรหัสส่วนลด OFMKBANK300ในขั้นตอนการชำระเงิน
 • จำกัดสิทธิ์ส่วนลด 500 สิทธิ์ / เดือน และ สงวนสิทธิ์ในการได้รับส่วนลด 1 สิทธิ์ / 1 E-Mail / 1 ใบเสร็จ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายรหัสส่วนลดนี้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าประเภท กระดาษถ่ายเอกสารทุกขนาด ทุกชนิด ,เครื่องพิมพ์ทุกชนิด, หมึกพิมพ์ โทนเนอร์ ทุกชนิด, สินค้ากลุ่ม MarketPlace (สินค้าที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย OFMY และ MKP) และ สินค้า best deal
 • รหัสส่วนลดนี้ สามารถใช้ได้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 • มูลค่าสินค้าที่ร่วมรายการต้องมากกว่ายอดสั่งซื้อขั้นต่ำที่กำหนด
 • รหัสส่วนลดนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นได้ และไม่สามารถใช้รหัสส่วนลดนี้กับค่าจัดส่งสินค้าได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย และเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง