ออนไลน์

foodpanda

วันนี้ - 30 มิ.ย. 65

​​​foodpanda

สั่งกินสุขใจ สั่งใช้สุดฟินกับบัตรเครดิตกสิกรไทย

รับส่วนลดรวมสูงสุด 1,810 บาท
เมื่อสั่งอาหารที่ foodpanda

ลูกค้าใหม่
สำหรับการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านบริการ pandamart :
รับโค้ดส่วนลด 50% (ลดสูงสุด 80 บาท) เมื่อสั่งครบ 100 บาท ระบุโค้ด KBCCNEW
จำกัด 500 สิทธิ์/เดือน และจำกัด 1,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ
สำหรับการสั่งสินค้าผ่านบริการ pandamart :
รับโค้ดส่วนลด 40% (ลดสูงสุด 150 บาท) เมื่อสั่งครบ 300 บาท ระบุโค้ด KBCCMART
จำกัด 300 สิทธิ์/เดือน และจำกัด 600 สิทธิ์/ตลอดรายการ
ส่วนลดผู้ใช้ใหม่จำกัดเฉพาะการสั่งครั้งแรกเท่านั้น

1 พ.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65

ลูกค้าปัจจุบัน
สำหรับการสั่งอาหารหรือสั่งซื้อสินค้า :
ทุกวันพุธ
รับโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อสั่งครบ 250 บาท ระบุโค้ด KBCCWED22
ส่วนลดทุกผู้ใช้จำกัด 200 สิทธิ์/วันพุธ และจำกัด 2,600 สิทธิ์/ตลอดรายการ
วันอื่นๆ
รับโค้ดส่วนลด 60 บาท เมื่อสั่งครบ 250 บาท ระบุโค้ด KBCC6022
ส่วนลดทุกผู้ใช้จำกัด 1,000 สิทธิ์/เดือน และจำกัด 3,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ
1 พ.ค. 65 – 31 ก.ค. 65โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  เงื่อนไขและข้อกำหนด (สำหรับลูกค้าใหม่ สั่งอาหารหรือสินค้าผ่านบริการ pandamart)
 • ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย รับส่วนลด 50% สำหรับการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านบริการ pandamart ผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda เป็นครั้งแรก เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป ส่วนลดสูงสุด 80 บาท หลังหักค่าส่งและส่วนลดทุกประเภท (จำกัดสิทธิ์ 1 ครั้ง/ผู้ใช้ใหม่)
 • ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส KBCCNEW ในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรเครดิตกสิกรไทย ก่อนที่จะทำการสั่งสินค้าเท่านั้น
 • ใช้ได้กับบริการสั่งอาหารหรือบริการ pandamart ผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda ประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565
 • จำกัด 500 สิทธิ์ต่อเดือน รวมเป็น 1,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

 • เงื่อนไขและข้อกำหนด (สำหรับลูกค้าใหม่ สั่งสินค้าผ่านบริการ pandamart)
 • ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย รับส่วนลด 40% สำหรับการสั่งสินค้าผ่านบริการ pandamart ผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda เป็นครั้งแรก เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาทขึ้นไป และรับส่วนลดสูงสุด 150 บาท หลังหักค่าส่งและส่วนลดทุกประเภท (จำกัดสิทธิ์1 ครั้ง/ผู้ใช้/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ)
 • ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส KBCCMART ในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรเครดิตกสิกรไทย ก่อนที่จะทำการสั่งสินค้าเท่านั้น
 • ใช้ได้กับบริการ pandamart ผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda ประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565
 • จำกัด 300 สิทธิ์/เดือน รวมเป็น 600 ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

 • เงื่อนไขและข้อกำหนด (สำหรับลูกค้าปัจจุบัน สั่งอาหารหรือสั่งซื้อสินค้า ทุกวันพุธ)
 • ผู้ถือบัตรเครดิตกสิรกรไทย รับส่วนลดมูลค่า 100 บาท สำหรับการสั่งอาหารหรือสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda หรือ www.foodpanda.co.th จากร้านที่ร่วมรายการ เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 250 บาทขึ้นไป หลังหักค่าส่งและส่วนลดทุกประเภท (จำกัดสิทธิ์ 1 ครั้ง/ผู้ใช้/วัน หรือ 4 ครั้ง/ผู้ใช้/เดือน)
 • ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส KBCCWED22 ในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรเครดิตกสิรกรไทย ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารหรือสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น
 • ใช้ได้กับบริการสั่งอาหารหรือสั่งซื้อสินค้าผ่าน pandamart ของ foodpanda ประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) เฉพาะวันพุธ ของวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ถึง 27 กรกฎาคม 2565
 • จำกัด 200 สิทธิ์ต่อเดือน รวมเป็น 2,600 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับ Au Bon Pain Scoozi และ S&P (บางสาขา)

 • เงื่อนไขและข้อกำหนด (สำหรับลูกค้าปัจจุบัน สั่งอาหารหรือสั่งซื้ออสินค้า วันอื่นๆ)
 • ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย รับส่วนลดมูลค่า 60 บาท สำหรับการสั่งอาหารหรือสั่งซื้ออสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda หรือ www.foodpanda.co.th จากร้านที่ร่วมรายการ เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 250 บาทขึ้นไป หลังหักค่าส่งและส่วนลดทุกประเภท (จำกัดสิทธิ์ 2 ครั้ง/ผู้ใช้/เดือน)
 • ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส KBCC6022 ในช่องกรอกรหัส และเลือกบัตรเครดิตกสิกรไทย ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารหรือสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น
 • ใช้ได้กับบริการสั่งอาหารหรือสั่งซื้อสินค้าผ่าน pandamart ของ foodpanda ประเทศไทยเท่านั้น
 • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 กรกฏาคม 2565
 • จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน รวมเป็น 3,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับ Au Bon Pain Scoozi และ S&P (บางสาขา)

 • เงื่อนไขรวม
 • ส่วนลดนี้ไม่รวมค่าส่งและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ foodpanda ได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
 • foodpanda ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ foodpanda ผ่าน foodpanda application หรืออีเมล support@foodpanda.co.th