แบ่งจ่าย รายเดือน

WATCH FASHION แบ่งจ่าย 0% รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25,000 บาท

วันนี้ - 30 มิ.ย. 62

​​​​​​WATCH FASHION แบ่งจ่าย 0% รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25,000 บาท​

แบ่งจ่ายรายเดือนผ่าน KBank Smart Pay 0% 6 -10 เดือน ผ่านบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ครบตามเงื่อนไข
​รับเครดิตเงินคืน ดังนี้

 • ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
 • ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
 • ตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 900 บาท
 • ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,300 บาท*

* จำกัดเครดิตเงินคืน 5,000 บาท/ท่าน/วัน และจำกัดเงินคืนสูงสุด 25,000 บาท


การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  ลงทะเบียน SMS ก่อนทำรายการเพื่อรับสิทธิ์
  พิมพ์ WF1(เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

เงื่อนไข​

  * เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน ต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ WF1 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 ถูกต้องก่อนทำรายการระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562 และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น หากลงทะเบียนหลังจากที่ทำรายการจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในรายการก่อนหน้า
 • ระยะเวลาแบ่งจ่ายแต่ละรายการเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละร้านค้า
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 25,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่ทำรายการแบ่งจ่าย 0% นานตั้งแต่ 6-10 เดือนผ่านเครื่องรับบัตรของธนาคารเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 60 วันหลังจากจบโครงการ
 • ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวนเครดิตเงินคืนต่อรายการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขของสินค้า/บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย
 • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด
 • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • เงื่อนไขของสินค้า/บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด
​​​​