โปรโมชั่นแบ่งชำระ

Bedroom Grand Sale รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 60,000

วันนี้ - 30 มิ.ย. 62

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bedroom Grand Sale รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 60,000

รายการแบ่งจ่ายผ่านระบบ Smart Pay 0% ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (6-10 เดือน)
รับเครดิตเงินคืน (Cash Back) สูงสุด 60,000 บาท ตามเงื่อนไข*
​​

ยอดแบ่งจ่าย / เซลล์สลิป

เครดิตเงินคืน

​20,000 บาทขึ้นไป​300 บาท
​10,000 บาทขึ้นไป​800 บาท
80,000 บาทขึ้นไป​2,000 บาท
150,000 บาทขึ้นไป​4,500 บาท
300,000 บาทขึ้นไป​​10,000 บาท
​​​

* จำกัดเครดิตเงินคืน 10,000 บาท/บัตร/วัน และ จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  ​​ลงทะเบียน SMS ก่อนทำรายการ
  พิมพ์ SBF ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้ายส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) และรอรับข้อความตอบรับจากระบบ ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ

 •  

  สนใจเข้าร่วมโปรโมชั่น
  แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น


  เงื่อนไข

   เงื่อนไขรายการแบ่งจ่าย
   1. เฉพาะรายการแบ่งจ่ายที่ผ่านจากเครื่องรับบัตรเครดิต (Electronic Data Capture : EDC) เท่านั้น สำหรับรายการส่งเสริมการขายในสาขาของ SB Furniture & SB Design Square & Koncept Furniture ทุกสาขา เท่านั้น
   2. เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต (Cash Back) ธนาคารจะคำนวณจากรายการแบ่งจ่ายผ่าน Smart Pay 0% ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (ระยะเวลา 6-10 เดือน) จากหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน รับเครดิตเงินคืน 10,000 บาท/บัตร/วัน และ จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ
   3. เงื่อนไขการแบ่งจ่ายเฉพาะรายการ SB Furniture & SB Design Square & Koncept Furniture รับค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายเองเท่านั้น
   4. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ส่ง SMS ลงทะเบียนร่วมรายการ พิมพ์ SBF เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้ายส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท ส่งครั้งเดียวตลอดรายการ) และรอรับข้อความตอบรับจากระบบก่อนทำรายการแบ่งจ่าย
   5. รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหลังจบรายการไปแล้ว 120 วัน
   6. บัตรที่ไม่เข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่ บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ ,บัตรเครดิตไทยเบฟ และ บัตรไชน่ายูเนี่ยนเพย์ กสิกรไทย
   7. สิทธิ์ในการรับเครดิตเงิน (Cash Back) ต้องส่ง SMS ถูกต้องตามเงื่อนไข โดยต้องได้รับข้อความยืนยันจากธนาคารและลงทะเบียนในวันทำรายการแบ่งจ่ายเท่านั้น
   8. กรณีมีการยกเลิกรายการแบ่งชำระ ธนาคารสงวนสิทธิ์ตัดยอดแบ่งชำระที่ยกเลิกรายการออกไม่นำมา คำนวณยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ( Cash Back ) ให้กับลูกค้า
   9. สงวนสิทธิ์สำหรับวงเงินบัตรเครดิต (Credit available) ที่เท่ากับ หรือมากกว่าราคาสินค้าที่จะผ่อนชำระได้ ณ วันที่จะทำรายการผ่อนชำระ
   10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนร่วมรายการ
   11. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   12. ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของธนาคารเป็นอันสิ้นสุด

   * เงื่อนไขการใช้คะแนนเท่ายอดซื้อ แลกส่วนลดเพิ่ม 12% (ทำรายการผ่านเครื่องEDC ณ จุดขาย)
   1. บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนี่ยมกสิกรไทย,บัตรเครดิตนิติบุคคล,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทุกประเภท,บัตร Fleet Card บัตรเครดิตไทยเบฟ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
   2. ไม่สามารถนำยอดซื้อสินค้าหลังจากหักส่วนลดเพิ่ม12% จากการแลกคะแนนสะสม มาร่วมรายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay และ KBank Smart Pay by Phone
   3. หากยอดซื้อ เป็นทศนิยม การแลกคะแนนสะสมจะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม และ ยอดส่วนลด12% จากการแลกคะแนนสะสมจะคำนวณจากจำนวนเต็มเท่านั้นไม่รวมเศษทศนิยม
   4. คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตที่มีชื่อ และ สกุลเดียวกัน สามารถรวมกันเพื่อใช้แลกรับส่วนลดในรายการที่กำหนด ( ยกเว้น คะแนนจากบัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด บัตรเดอะแพสชั่น และ บัตรเครดิตวันสยาม ไม่สามารถนำมารวมกับคะแนนสะสมของบัตรอื่นได้ คะแนนจากบัตรหลัก และ บัตรเสริม ไม่สามารถนำมารวมกันได้
   5. คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตร ตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถคืนคะแนนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
   6. คะแนนสะสมที่แลกแล้ว ต้องใช้แทนส่วนลดภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนนเท่านั้น
   7. คะแนนสะสมไม่สามารถยกเลิก คืน แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้

   **เงื่อนไขการชำระเต็มจำนวน
   1. สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน (Cash Back) จากยอดชำระแบบเต็มจำนวนต่อเซลส์สลิปเท่านั้น จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท จาก ชื่อ – นามสกุลเดียวกัน หมายเลขบัตรเดียวกัน และ ภายในงานวันเดียวกันเท่านั้น
   2. ผู้ถือบัตรฯ ต้องลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนด ณ จุดลงทะเบียนภายในงาน
   3. บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทุกประเภท และรายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay และ รายการ Smart Pay By Phone ไม่สามารถนำยอดมาคิดรวมในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้
   4. กรณีที่ผู้ถือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือทางร้านค้าคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้เครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้น ตามที่ธนาคารได้มีการเครดิตเงินคืนให้
   5. ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรโดยแสดงยอดในใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ
   6. รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
   7. สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
   8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K – Contact Center 02-8888-8888
  ​​​