โปรโมชั่นแบ่งชำระ

SB DESIGN SQUARE แบ่งจ่าย 0% นาน 6 - 10 เดือน

วันนี้ - 31 ส.ค. 62

​SB DESIGN SQUARE แบ่งจ่าย 0% นาน 6 - 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท

รายการแบ่งจ่ายผ่านระบบ Smart Pay 0% ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (6-10 เดือน)
​รับเครดิตเงินคืน (Cash Back) สูงสุด 60,000 บาท ตามเงื่อนไข*

ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

20,000 บาทขึ้นไป300 บาท
40,000 บาทขึ้นไป800 บาท
80,000 บาทขึ้นไป2,000 บาท
150,000 บาทขึ้นไป4,500 บาท
300,000 บาท ขึ้นไป10,000 บาท
*จำกัดเครดิตเงินคืน 10,000 บาท/บัตร/วัน และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท / บัตร / ตลอดรายการ
**ลงทะเบียน SMS ก่อนทำรายการ

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ SBF ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้ายส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) และรอรับข้อความตอบรับจากระบบ ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ


เงื่อนไข

  เงื่อนไขรายการแบ่งจ่าย
 • เฉพาะรายการแบ่งจ่ายที่ผ่านจากเครื่องรับบัตรเครดิต (Electronic Data Capture : EDC) เท่านั้น สำหรับรายการส่งเสริมการขายในสาขาของ SB Furniture & SB Design Square & Koncept Furniture ทุกสาขา เท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต (Cash Back) ธนาคารจะคำนวณจากรายการแบ่งจ่ายผ่าน Smart Pay 0% ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (ระยะเวลา 6-10 เดือน) จากหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน รับเครดิตเงินคืน 10,000 บาท/บัตร/วัน และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท / บัตร / ตลอดรายการ
 • เงื่อนไขการแบ่งจ่ายเฉพาะรายการ SB Furniture & SB Design Square & Koncept Furniture รับค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายเองเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ส่ง SMS ลงทะเบียนร่วมรายการ พิมพ์ SBF เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้ายส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท ส่งครั้งเดียวตลอดรายการ) และรอรับข้อความตอบรับจากระบบก่อนทำรายการแบ่งจ่าย
 • รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหลังจบรายการไปแล้ว 120 วัน
 • บัตรที่ไม่เข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่ บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ ,บัตรเครดิตไทยเบฟ และ บัตรไชน่ายูเนี่ยนเพย์ กสิกรไทย
 • สิทธิ์ในการรับเครดิตเงิน (Cash Back) ต้องส่ง SMS ถูกต้องตามเงื่อนไข โดยต้องได้รับข้อความยืนยันจากธนาคารและลงทะเบียนในวันทำรายการแบ่งจ่ายเท่านั้น
 • กรณีมีการยกเลิกรายการแบ่งชำระ ธนาคารสงวนสิทธิ์ตัดยอดแบ่งชำระที่ยกเลิกรายการออกไม่นำมา คำนวณยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ( Cash Back ) ให้กับลูกค้า
 • สงวนสิทธิ์สำหรับวงเงินบัตรเครดิต (Credit available) ที่เท่ากับ หรือมากกว่าราคาสินค้าที่จะผ่อนชำระได้ ณ วันที่จะทำรายการผ่อนชำระ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนร่วมรายการ
 • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของธนาคารเป็นอันสิ้นสุด