แบ่งจ่าย รายเดือน

Robinson ช้อปสุดฟิน in the Rain แบ่งจ่าย 0% 6-10 เดือน

วันนี้ - 15 ก.ย. 62

​​Robinson ช้อปสุดฟิน in the Rain แบ่งจ่าย 0% 6 - 10 เดือน

รับเครดิตเงินคืนสูงสุดมูลค่า 25,000 บาท สำหรับการแบ่งจ่าย 0% นาน 6 - 10 เดือน*

 • แบ่งจ่าย 5,000 บาท ขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 120 บาท
 • แบ่งจ่าย 15,000 บาท ขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
 • แบ่งจ่าย 30,000 บาท ขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 900 บาท
 • แบ่งจ่าย 60,000 บาท ขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท
(*จำกัดเครดิตเงินสูงสุด 3,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ)

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะเบียนก่อนทำรายการ
  พิมพ์ RBS2 วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)​


เงื่อนไข

  * เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 • ผู้มีสิทธิเข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน ต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ RBS2 (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 ถูกต้องก่อนทำรายการระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. – 15 ก.ย. 62 และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น หากลงทะเบียนหลังจากที่ทำรายการจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในรายการก่อนหน้า
 • ระยะเวลาแบ่งจ่ายแต่ละรายการเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละร้านค้า
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 25,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่ทำรายการแบ่งจ่าย 0% นานตั้งแต่ 6-10 เดือนผ่านเครื่องรับบัตรของธนาคารเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 60 วันหลังจากจบโครงการ
 • ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวนเครดิตเงินคืนต่อรายการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขของสินค้า/บริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย
 • เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด
 • บัตรเครดิตไทเทเทียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด