แบ่งจ่าย รายเดือน

Oppo Reno 10X Series Further Your Vision แบ่งจ่าย 0%

วันนี้ - 30 มิ.ย. 62

​Oppo Reno Series Further Your Vision แบ่งจ่าย 0% นาน 6 และ 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 1,400 บาท

แบ่งจ่ายผ่าน KBank Smart Pay นาน 6 และ 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิตเครดิตกสิกรไทย รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,400 บาท/ท่านตลอดรายการ
ยอดแบ่งจ่าย/เซลล์สลิป 28,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 700 บาท

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  ส่ง SMS Register
  พิมพ์ OPX (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย เข้ามาที่เบอร์ 4545888 ก่อนทำรายการ

 •  

  สนใจเข้าร่วมโปรโมชั่น
  แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น


เงื่อนไข

  จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,400 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนร่วมรายการ
 • สินค้าสามารถแบ่งจ่าย ผ่าน KBank Smart Pay 0% นาน 6 และ 10 เดือน ลงทะเบียนผ่าน SMS
 • ยอดแบ่งจ่ายคิดต่อเซลล์สลิป
 • เฉพาะสินค้า Oppo Reno 10X เท่านั้น
 • ยกเว้นร่วมรายการสำหรับสินค้าที่มีรายการเงินคืน (Cash Back) จากรายการอื่นอยู่แล้ว
 • จำกัดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 1,400 บาทต่อหมายเลขบัตรตลอดรายการ
 • ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น
 • สำหรับเงินคืนกลับเข้าบัญชีบัตรเครดิต จะเข้าบัญชีบัตรเครดิตลูกค้าหลังจบงานภายใน 120 วัน ตามรอบบัญชีบัตรเครดิต
 • สงวนสิทธิ์สำหรับวงเงินบัตรเครดิต (Credit available) ที่เท่ากับ หรือมากกว่าราคาสินค้าที่จะแบ่งจ่ายได้ ณ วันที่ทำรายการแบ่งจ่าย
 • คิดยอดเงินคืนรวมจากบัญชีบัตรเครดิตภายใต้ ชื่อ-นามสกุลเดียวกันตลอดรายการ
 • ยกเว้นการร่วมรายการของบัตรเครดิตที่มียอดค้างชำระหรือมีการขอวงเงินชั่วคราวเพื่อจะทำการแบ่งจ่าย
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือบัตรที่ยังมีสถานภาพสมาชิก บัตรเครดิตของธนาคาร มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่มีการผิดนัดชำระกับทาง ธนาคารฯ และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย
 • ลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกท่านที่ชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยถือว่าตกลงยอมรับข้อเสนอทุกประการ
 • ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของธนาคารเป็นอันสิ้นสุด
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า