แบ่งจ่าย รายเดือน

Global House Grand Sale 2019 แบ่งจ่าย 0% นาน 6-10 เดือน

วันนี้ - 15 ต.ค. 62

Global House Grand Sale 2019 แบ่งจ่าย 0% นาน 6-10 เดือน

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,700 บาท เมื่อช้อบครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

ชำระเต็มจำนวน/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

15,000 บาท150 บาท
35,000 บาท400 บาท
65,000 บาท800 บาท
125,000 บาท2,700 บาท
สงวนสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนเฉพาะรายการชำระเต็มจำนวน จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,700 บาท/ต่อท่านตลอดรายการ
SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ HG วรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ตัวอย่าง HG 123456789101

 •  

  สนใจเข้าร่วมโปรโมชั่น
  แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น


ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 10%
เมื่อใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกเพียงส่ง SMS ลงทะเบียน

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ CB วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย วรรค ตามด้วยคะแนนที่ต้องการแลก ส่งไปที่ 4545888 โดยไม่จำกัดคะแนนขั่นต่ำในการแลก และไม่จำกัดครั้งใช้สิทธิ์

หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 56,000 บาท เมื่อแบ่งจ่าย 0% นาน 6-10 เดือน
แบ่งจ่าย/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

15,000 บาท250 บาท
35,000 บาท700 บาท
65,000 บาท1,600 บาท
125,000 บาท4,000 บาท
จำกัดเครดิตเงินคืน 4,000 บาท/บัตร/วัน และจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 56,000 บาท/ต่อบัตร/ตลอดรายการ
ลงทะเบียน SMS ก่อนทำรายการ

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ GBH ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้ายส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) และรอรับข้อความตอบรับจากระบบ ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวตลอดรายการ

 •  

  สนใจเข้าร่วมโปรโมชั่น
  แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น


เงื่อนไข

  เงื่อนไข ชำระเต็มจำนวน
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน (Cash Back) จากยอดชำระแบบเต็มจำนวนต่อเซลส์สลิปเท่านั้น จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,700 บาท จาก ชื่อ – นามสกุลเดียวกัน หมายเลขบัตรเดียวกัน และ ภายในงานวันเดียวกันเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรฯ ลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ HG วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545888 รอรับข้อความตอบกลับจากระบบ
 • บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทุกประเภท และรายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay ไม่สามารถนำยอดมาคิดรวมในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรฯ ปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือทางร้านค้าคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้เครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้น ตามที่ธนาคารได้มีการเครดิตเงินคืนให้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรโดยแสดงยอดในใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
 • สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไข เครดิตเงินคืน 10% เพียงใช้คะแนนสะสมแลก
 • ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ โดยการส่ง SMS พิมพ์ CB เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วย จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 รอรับข้อความตอบกลับจากระบบ
 • บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนี่ยมกสิกรไทย,บัตรเครดิตนิติบุคคล,บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจทุกประเภท,บัตร Fleet Card บัตรเครดิตไทยเบฟ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • คะแนนสะสมจากบัตรเครดิตที่มีชื่อ และ สกุลเดียวกัน สามารถรวมกันเพื่อใช้แลกรับส่วนลดในรายการที่กำหนด (ยกเว้น คะแนนจากบัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด บัตรเดอะแพสชั่น และ บัตรเครดิตวันสยาม ไม่สามารถนำมารวมกับคะแนนสะสมของบัตรอื่นได้ คะแนนจากบัตรหลัก และ บัตรเสริม ไม่สามารถนำมารวมกันได้)
 • กรณีคะแนนสะสม KBank Rewards Point ไม่เพียงพอธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร
 • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตร ตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และไม่สามารถคืนคะแนนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น คะแนนสะสมไม่สามารถยกเลิก คืน แลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 • การเครดิตเงินคืน ธนาคารจะนำเข้าบัญชีบัตรเครดิตของลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นอันสิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K – Contact Center 02-8888-8888
 • เงื่อนไขรายการแบ่งจ่าย
 • เฉพาะรายการแบ่งจ่ายที่ผ่านจากเครื่องรับบัตรเครดิต (Electronic Data Capture : EDC) เท่านั้น สำหรับรายการส่งเสริมการขายในสาขาของ Siam Global House เท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต (Cash Back) ธนาคารจะคำนวณจากรายการแบ่งจ่ายผ่าน Smart Pay 0% ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (ระยะเวลา 6-10 เดือน) จากหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน รับเครดิตเงินคืน 4,000 บาท/บัตร/วัน และ จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 56,000 บาท / บัตร ตลอดรายการ
 • เงื่อนไขการแบ่งจ่ายเฉพาะรายการ Siam Global House รับค่าธรรมเนียมแบ่งจ่ายเองเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ส่ง SMS ลงทะเบียนร่วมรายการ พิมพ์ GBH เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้ายส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท ส่งครั้งเดียวตลอดรายการ) และรอรับข้อความตอบรับจากระบบก่อนทำรายการแบ่งจ่าย
 • รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหลังจบรายการไปแล้ว 120 วัน
 • บัตรที่ไม่เข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่ บัตรเครดิตนิติบุคคล, บัตร Fleet Card, บัตรเครดิตแฮปปี้ออนไลน์ ,บัตรเครดิตไทยเบฟ และ บัตรไชน่ายูเนี่ยนเพย์ กสิกรไทย
 • สิทธิ์ในการรับเครดิตเงิน (Cash Back) ต้องส่ง SMS ถูกต้องตามเงื่อนไข โดยต้องได้รับข้อความยืนยันจากธนาคารและลงทะเบียนในวันทำรายการแบ่งจ่ายเท่านั้น
 • กรณีมีการยกเลิกรายการแบ่งชำระ ธนาคารสงวนสิทธิ์ตัดยอดแบ่งชำระที่ยกเลิกรายการออกไม่นำมา คำนวณยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ( Cash Back ) ให้กับลูกค้า
 • สงวนสิทธิ์สำหรับวงเงินบัตรเครดิต (Credit available) ที่เท่ากับ หรือมากกว่าราคาสินค้าที่จะผ่อนชำระได้ ณ วันที่จะทำรายการผ่อนชำระ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนร่วมรายการ
 • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐานและคำตัดสินของธนาคารเป็นอันสิ้นสุด