แบ่งจ่าย รายเดือน

Fitness First แบ่งจ่าย 0% นาน 4-6 เดือน

วันนี้ - 31 ก.ค. 62

​​​​​​​​​Fitness First แบ่งจ่าย 0% นาน 4-6 เดือน

แบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay 0% ตั้งแต่ 4-6 เดือน

แบ่งจ่าย/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป250 บาท
ตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป7​​00 บาท
ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป1,500 บาท
​​* จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  ลงทะเบียน SMS
  พิมพ์ SP (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร เครดิต12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่เบอร์ 4545888 ก่อนทำรายการ

 •  

  สนใจเข้าร่วมโปรโมชั่น
  แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น


เงื่อนไข

 • เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต (Cash Back) ธนาคารจะคำนวณจากรายการผ่อนชำระผ่านระบบ Smart Pay 0% 4-6 เดือน จากชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกันเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน ต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ SP (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่เบอร์ 4545888 ถูกต้องก่อนทำรายการระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 2562 – 31 ก.ค. 2562 และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น หากลงทะเบียนหลังจากที่ทำรายการจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 90 วันหลังจากจบโครงการ
 • กรณีมีการยกเลิกรายการแบ่งชำระ ธนาคารสงวนสิทธิ์ตัดยอดแบ่งชำระที่ยกเลิกรายการออกไม่นำมาคำนวณยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ให้กับผู้ถือบัตร
 • สงวนสิทธิ์สำหรับวงเงินบัตรเครดิต (Credit available) ที่เท่ากับ หรือมากว่าราคาสินค้าที่จะผ่อนชำระได้ ณ วันที่จะทำรายการผ่อนชำระ
 • ยกเว้น การร่วมรายการของบัตรเครดิตที่มียอดค้างชำระ หรือมีการขอวงเงินชั่วคราวเพื่อจะทำรายการผ่อนชำระ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนร่วมรายการ
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด
 • กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02 888 8888