แต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า

HomePro

1 พ.ย. 65 - 31 ม.ค. 66

ช้อปของสร้างบ้าน หรือแต่งบ้าน รับดีลดีห้ามพลาด!

บัตรเครดิตกสิกรไทย..เอาใจคนรักการต่อเติมและตกแต่งบ้าน
เมื่อใช้จ่ายที่ HomePro ทุกสาขา

พิเศษที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 75,000 บาท
แบ่งจ่าย Smart Pay 0% 6-10 เดือน*

ยอดใช้จ่าย/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

12,000 บาทขึ้นไป220 บาท
25,000 บาทขึ้นไป600 บาท
55,000 บาทขึ้นไป1,400 บาท
90,000 บาทขึ้นไป2,900 บาท
200,000 บาทขึ้นไป7,500 บาท
(จำกัด รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,500 บาท / ท่าน / วัน และสูงสุด 75,000 บาท ต่อท่าน ตลอดรายการ)
*เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

การเข้าร่วมโปรโมชั่น


 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ HPD (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888พิเศษที่ 2 เฉพาะบัตรเครดิตกสิกรไทยเท่านั้น เพียงใช้คะแนน K Point แลก
รับส่วนลด+เครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 20%

(ใช้คะแนน 2 เท่าแลกรับส่วนลด 10%** + รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%***)
**ไม่ต้องส่ง SMS ทำรายการ สามารถและคะแนนผ่านเครื่อง EDC ที่เคาเตอร์แคชเชียร์


***SMS แลกรับเครดิตเงินคืน


 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ HD (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย [ไม่ใส่จุดทศนิยม]
  ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)


ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66


โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  *เงื่อนไขสำหรับรายการผ่อนชำระ
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
 • ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต (Cash Back) เฉพาะยอดแบ่งจ่าย 0% นานตั้งแต่ 6-10 เดือนผ่านเครื่องรับบัตรของธนาคารกสิกรไทยที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการผ่านwww.kasikornbank.com/th/promotion/credit-card/ หรือ K-Contact Center โทร. 02-8888888
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน SMS พิมพ์ HPD (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66 เท่านั้น
 • จำกัด รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,500 บาท / ท่าน / วัน และสูงสุด 75,000 บาท ต่อท่าน ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 60 วันหลังจากหมดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • กรณีมีการยกเลิกรายการแบ่งชำระ ธนาคารสงวนสิทธิ์ตัดยอดแบ่งชำระที่ยกเลิกรายการออกไม่นำมาคำนวณยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ให้กับผู้ถือบัตร
 • สงวนสิทธิ์สำหรับวงเงินบัตรเครดิต (Credit available) ที่เท่ากับ หรือมากว่าราคาสินค้าที่จะผ่อนชำระได้ ณ วันที่จะทำรายการผ่อนชำระ
 • ยกเว้น การร่วมรายการของบัตรเครดิตที่มียอดค้างชำระ หรือมีการขอวงเงินชั่วคราวเพื่อจะทำรายการผ่อนชำระ
 • เงื่อนไขของสินค้าและ/หรือบริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด
 • กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ K-Contact Center โทร. 02-8888888
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66

 • ** เงื่อนไขการใช้คะแนน K Point เท่ายอดซื้อแลกส่วนลด10%
 • สงวนสิทธิการใช้คะแนน K Point เท่ายอดซื้อแลกแทนส่วนลด 10% ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66 เท่านั้น
 • การใช้คะแนนเท่ายอดซื้อแลกส่วนลด 10% สามารถแลกคะแนนผ่านเครื่อง EDC ที่เคาเตอร์แคชเชียร์ที่ Home Pro ในสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ไม่สามารถนำยอดซื้อสินค้าหลังจากหักส่วนลด 10% จากการแลกคะแนน K Point มาร่วมกรายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay 0% ได้
 • หากยอดซื้อเป็นเศษทศนิยม การแลกคะแนน K Point จะถูกปัดเศษทศนิยมลงเหลือเพียงจำนวนเต็ม และยอดส่วนลด 10% จากการแลกคะแนน K Point จะคำนวณจากจำนวนเต็มเท่านั้น ไม่รวมเศษทศนิยม
 • คะแนน K Point ที่แลกแล้ว ต้องใช้แทนส่วนลดภายในวันเดียวกัน ณ ร้านค้าที่ทำการแลกคะแนนเท่านั้น

 • *** เงื่อนไขการใช้คะแนน K Point เท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน10%
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ HD (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66
 • ตัวอย่าง คุณ ก. ใช้จ่ายผ่านบัตร 30,000.50 บาท ผ่านบัตรเครดิตหมายเลข XXXX123456789999 คุณ ก. จะต้องส่ง SMS แลกคะแนนโดยพิมพ์ HD 123456789999 30000 ส่งมาที่ 4545888 หากมีคะแนนสะสมเพียงพอ ธนาคารจะตัดคะแนน และดำเนินการเครดิตเงินคืนจำนวน [30000 x 10%] = 3000 บาท
 • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบเครดิตเงินคืนได้ในรอบบัญชีถัดไป
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องยังคงสถานะสมาชิกบัตรปกติ และมีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินหรือไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร

 • *, *** เงื่อนไขรวม
 • สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนทำรายการ ได้ที่ 02-8888888 กด 823 และ K Plus
 • คะแนนสะสม K Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลกผ่านเครื่องรับบัตร EDC และ/หรือแลกผ่านระบบ SMS ตามที่ได้ทำรายการ และไม่สามารถขอคืนคะแนน K Point ได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • รายการแลกคะแนนเป็นส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน ไม่สามารถยกเลิก ขอคืน แลกเปลี่ยน เป็นเงินสด เงินทอน โอนหรือเปลี่ยนมือ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้
 • บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตรเครดิต LINE POINTS Credit Card บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888