แต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า

Power Mall Sale Of The Year ผ่อนสบายๆ 0% บัตรนี้ไม่มีไม่ได้

วันนี้ - 30 ก.ย. 63

Power Mall Sale Of The Year ผ่อนสบายๆ 0% นาน 6 - 10 เดือน บัตรนี้ไม่มีไม่ได้

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 32,000 บาท เมื่อแบ่งจ่ายผ่าน KBank Smart Pay 0% นาน 6-10 เดือน

แบ่งจ่าย/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

15,000 บาท ขึ้นไป300 บาท
30,000 บาท ขึ้นไป600 บาท
60,000 บาท ขึ้นไป1,500 บาท
120,000 บาท ขึ้นไป3,600 บาท
250,000 บาท ขึ้นไป8,000 บาท
*จำกัดเครดิตเงินคืน 32,000 บาท/บัตร/ตลอดรายการ

 •  

  ลงทะเบียน SMS
  พิมพ์ PWM (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร เครดิต12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

  *เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต (Cash Back) ธนาคารจะคำนวนจากรายการผ่อนชำระผ่านระบบ Smart Pay 0% 6-10 เดือน จากชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกันเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน ต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ PWM (เว้นวรรค)ตามด้วยหมายเลขบัตร เครดิต12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่เบอร์ 4545888 ถูกต้องก่อนทำรายการระหว่างวันที่ 3 ส.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น หากลงทะเบียนหลังจากที่ทำรายการจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 • จำกัดเครดิตเงินคืน 32,000 บาท/บัตร/ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 90 วันหลังจากจบโครงการ
 • กรณีมีการยกเลิกรายการแบ่งชำระ ธนาคารสงวนสิทธิ์ตัดยอดแบ่งชำระที่ยกเลิกรายการออกไม่นำมาคำนวณยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ให้กับผู้ถือบัตร
 • สงวนสิทธิ์สำหรับวงเงินบัตรเครดิต (Credit available) ที่เท่ากับ หรือมากว่าราคาสินค้าที่จะผ่อนชำระได้ ณ วันที่จะทำรายการผ่อนชำระ
 • ยกเว้นการร่วมกรายการของบัตรเครดิตที่มียอดค้างชำระ หรือมีการขอวงเงินชั่วคราวเพื่อจะทำรายการผ่อนชำระ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนร่วมรายการ
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด
 • กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02 888 8888