แต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า

BOONTHAVORN FEST

24 มี.ค. 66 - 28 มี.ค. 66

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย

ที่ BOONTHAVORN FEST

พิเศษที่ 1

รับคะแนน K Point K Point เพิ่มสูงสุด 50,000 K Point K Point*

เมื่อชำระเต็มจำนวน

ยอดใช้จ่าย / เซลส์สลิปรับคะแนน K Point K Point เพิ่ม
ช้อปครบ 30,000 บาทขึ้นไป2,000 คะแนน
ช้อปครบ 60,000 บาทขึ้นไป 5,000 คะแนน
ช้อปครบ 150,000 บาทขึ้นไป 20,000 คะแนน
ช้อปครบ 300,000 บาทขึ้นไป 50,000 คะแนน
(จำกัดการรับคะแนน K Point เพิ่มสูงสุด 50,000 K Point/ท่าน ตลอดรายการ)
ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS  
วิธีการลงทะเบียน

พิมพ์ HC1 (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
ตัวอย่างการพิมพ์ ส่ง SMS พิมพ์ HC1 123456789999

พิเศษที่ 2

เมื่อแบ่งจ่าย

เมื่อแบ่งจ่ายชำระ KBank Smart Pay 0% นาน 6-10 เดือน

รับคะแนน K Point รวมสูงสุด 850,000 K Point K Point**


แบ่งจ่าย / เซลส์สลิปรับคะแนน K Point K Point
25,000 บาทขึ้นไป4,000 คะแนน
55,000 บาทขึ้นไป9,000 คะแนน
150,000 บาทขึ้นไป30,000 คะแนน
300,000 บาทขึ้นไป85,000 คะแนน
จำกัด รับคะแนนสะสมสูงสุด 85,000 K Point /ท่าน/วัน และสูงสุด 850,000 K Point /ท่าน/ตลอดรายการ
ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS  
วิธีการลงทะเบียน

พิมพ์ BVA เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ก่อนทำรายการ
ตัวอย่างการพิมพ์ ส่ง SMS พิมพ์ BVA 123456789999

 

เมื่อผ่อนชำระด้วยบัตร Xpress Cash ดอกเบี้ย 0.59% นาน 36 เดือน

รับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 85,000 บาท***


แบ่งจ่าย / เซลส์สลิปรับเครดิตเงินคืน
25,000 บาทขึ้นไป400 บาท
55,000 บาทขึ้นไป900 บาท
150,000 บาทขึ้นไป3,000 บาท
300,000 บาทขึ้นไป8,500 บาท
จำกัด รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,500 บาท/ท่าน/วัน และสูงสุด 85,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS  
วิธีการลงทะเบียน

พิมพ์ XP2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ช่วงระยะเวลาโครงการ
ตัวอย่างการพิมพ์ ส่ง SMS พิมพ์ XP2 123456789999

พิเศษที่ 3

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%****

เพียงใช้คะแนน K Point K Point แลกเท่ายอดใช้จ่าย
สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่มียอดชำระเต็มจำนวนหรือแบ่งจ่าย

ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS  
วิธีการลงทะเบียน

พิมพ์ SHD (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

โปรดีขนาดนี้.. มีบัตรกสิกรไทยหรือยัง ?

เงื่อนไข
  *เงื่อนไขชำระเต็มจำนวน
 • วิธีลงทะเบียน: สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ก่อนทำรายการ ผ่าน SMS พิมพ์ HC1 (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) และได้รับข้อความตอบกลับตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 66 – 30 เม.ย. 66 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรสามารถลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายที่ร่วมรายการ: ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนตามเงื่อนไข และทำรายการด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ของร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ: รายการซื้อแบบแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay 0%, Smart Pay By Phone, รายการชำระเต็มจำนวนและแบ่งจ่ายด้วยบัตร Xpress Cash, รายการใช้จ่ายผ่านออนไลน์ และยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-Wallet (เช่น True Money Wallet, Dolfin Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay เป็นต้น ) รายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง
 • วิธีการคำนวณคะแนน K Point ปกติ: บัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ ยอดใช้จ่ายทุก 25 บาทจะได้รับคะแนน K Point ปกติ 1 เท่า ยกเว้น บัตรเครดิตเดอะแพสชั่นกสิกรไทย จะได้รับคะแนน K Point ปกติ 2 เท่า และบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย จะได้รับคะแนน K Point ปกติ ตามสิทธิประโยชน์ของแต่ละบัตร
 • วิธีการคำนวณคะแนน K Point พิเศษ: ยอดใช้จ่าย 30,000–59,999 บาท/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ 2,000 คะแนน
 • ยอดใช้จ่าย 60,000–149,999 บาท/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ 5,000 คะแนน
 • ยอดใช้จ่าย 150,000 –299,999 บาท/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ 20,000 คะแนน
 • ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ 50,000 คะแนน
 • จำกัดการรับคะแนน K Point พิเศษสูงสุด 50,000 คะแนน/ท่าน ตลอดรายการ โดยคำนวณรวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ระยะเวลาที่จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ: ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point ปกติ โดยจะแสดงตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรของเดือนนั้นๆ และ ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point พิเศษ ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีการลงทะเบียนหมายเลขบัตรเครดิตมากกว่า 1 ใบ ธนาคารขอสงวนสิทธิเข้าคะแนน K Point พิเศษในบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในโครงการ

 • **เงื่อนไขรายการผ่อนชำระ 0%
 • วิธีลงทะเบียน: สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน SMS พิมพ์ BVA (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 66 เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่ร่วมรายการ: ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะคำนวณคะแนน K Point พิเศษ เฉพาะยอดแบ่งจ่าย 0% นาน 6-10 เดือนผ่านเครื่องรับบัตรของธนาคารกสิกรไทยที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการผ่าน www.kasikornbank.com/th/promotion/credit-card/ หรือ K-Contact Center โทร. 02-8888888
 • ระยะเวลาที่จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ: ธนาคารจะทำการนำคะแนน K Point พิเศษ เข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • วิธีการคำนวณคะแนน K Point พิเศษ: จำกัดรับคะแนนK Point พิเศษสูงสุด 85,000 K Point/ท่าน/วัน และสูงสุด 850,000 K Point ต่อท่านตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ: ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยธนาคารจะคำนวนการรับคะแนน K Point พิเศษต่อรายการเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขของสินค้าและ/หรือบริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย

 • *** เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนบัตร Xpress Cash(บัตรเงินด่วน)
 • วิธีลงทะเบียน: สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตร Xpress Cash ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน SMS พิมพ์ XP2 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเงินด่วน 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับก่อนทำรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.66 – 30 เม.ย. 66 เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่ร่วมรายการ: ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตร Xpress Cash ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืน เฉพาะยอดแบ่งจ่ายดอกเบี้ย 0.59% นาน 36 เดือนผ่านเครื่องรับบัตรของธนาคารกสิกรไทยที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการผ่าน www.kasikornbank.com/th/promotion/credit-card/ หรือ K-Contact Center โทร. 02-8888888
 • วิธีการคำนวณ: จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,500 บาท/ท่าน/วัน และสูงสุด 85,000 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ระยะเวลาที่จะได้รับเครดิตเงินคืน: ธนาคารจะทำการนำเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตร Xpress Cash ภายใน 60 วันหลังจากหมดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ: ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยธนาคารจะคำนวนการรับเครดิตเงินคืนต่อรายการเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขของสินค้าและ/หรือบริการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำรายการ ณ จุดขาย

 • **** เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน12%
 • วิธีลงทะเบียน : สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนทำรายการ ได้ที่ 02-8888888 กด 823 หรือ K Plus
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ HD (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ตั้งแต่วันที่ 24-28 มี.ค. 66
 • วิธีการคำนวณเครดิตเงินคืน : ตัวอย่าง คุณ ก. ใช้จ่ายผ่านบัตร 30,000.50 บาท ผ่านบัตรเครดิตหมายเลข XXXX123456789999 คุณ ก. จะต้องส่ง SMS แลกคะแนนโดยพิมพ์ HD 123456789999 30000 ส่งมาที่ 4545888 หากมีคะแนนสะสมเพียงพอ ธนาคารจะตัดคะแนน และดำเนินการเครดิตเงินคืนจำนวน [30000 x 10%] = 3,000 บาท
 • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • คะแนน K Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS
 • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร
 • คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้
 • ระยะเวลาที่จะได้รับเครดิตเงินคืน: ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบเครดิตเงินคืนได้ในรอบบัญชีถัดไป
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 24-28 มี.ค. 66

 • เงื่อนไขรวม
 • */**/**** ยอดใช้จ่ายที่ไม่เข้าร่วมรายการ: สงวนสิทธิสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม, บัตรเครดิต LINE POINT Credit Card, บัตร Xpress Cash และ บัตร Fleet Card ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • */**/***/**** ระยะเวลาส่งเสริมการขาย : ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 66 – 30 เม.ย. 66
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ หรือ เครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนน K Point พิเศษ หรือเครดิตเงินคืน
 • คะแนน K Point พิเศษ หรือ เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารจะเรียกคืนสิทธิประโยชน์หรือเรียกเก็บคะแนน K Point พิเศษจากบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรตามมูลค่าของสิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือบัตรได้รับ ในกรณีที่มีการให้คะแนนสะสมพิเศษไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข หรือกรณีที่ผู้ถือบัตรยกเลิก/ปฏิเสธรายการหรือการชำระเงินในภายหลัง
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้ที่ K-Contact Center 02-888-8888
​​