สุขภาพ ความงาม

โรงพยาบาลวิภาวดี

วันนี้ - 31 ธ.ค. 65

​​โรงพยาบาลวิภาวดี

ส่วนลด ค่าห้อง ค่ายา
ที่ โรงพยาบาลวิภาวดี

ส่วนลด ค่ายา 5% สำหรับ OPD/IPD
ส่วนลด ​ค่าห้อง 5% สำหรับ IPD
ส่วนลด 5% รายการตรวจ LAB (เฉพาะ LAB ภายในโรงพยาบาล)
ส่วนลด 5% Chest X-Ray


คลิก เพื่อดูสื่อประชาสัมพันธ์โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

    *เงื่อนไขส่วนลด
  • ระยะเวลา 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 65
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ ณ จุดชำระเงิน
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ มีปัญหากรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรง
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า