สุขภาพ ความงาม

โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท และสมิติเวชศรีนครินทร์

วันนี้ - 31 ธ.ค. 65

​​โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท และสมิติเวชศรีนครินทร์

ส่วนลด ค่าห้อง ค่ายา
ที่ โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท และสมิติเวชศรีนครินทร์

บัตรเครดิตร่วมดุสิตเวชการ-กสิกรไทย
- รายละเอียดสิทธิประโยชน์หลัก
ส่วนลด 30% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการ*
เฉพาะห้องพักประเภทสแตนดาร์ด (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
ส่วนลด 10% ค่ายา ค่าตรวจวิเคราะห์ ค่าเอ็กซเรย์*
ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก และทันตกรรมเด็ก
ส่วนลด 10% วัคซีน ยกเว้นราคาเหมาจ่าย
ฟรี บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 1 ครั้ง กรณีเข้ารับการรักษาผู้ป่วยใน IPD (เฉพาะค่ารถขาเข้ารพ.ภายในจังหวัด)***

บัตรเครดิตกสิกรไทย WISDOM Infinite / Wisdom / Premier / Platinum / Pink gold
ส่วนลด 30% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการ*
เฉพาะห้องพักประเภทสแตนดาร์ด (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่ายาพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
ฟรี บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 1 ครั้ง กรณีเข้ารับการรักษาผู้ป่วยใน IPD (เฉพาะค่ารถขาเข้ารพ.ภายในกทม.และปริมณฑล) ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าพยาบาล ค่ายา เครื่องมือพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ

บัตรเครดิตกสิกรไทย Gold / Titanium / Classic / K-SME Debit Card
- ส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน เฉพาะห้องพักประเภทสแตนดาร์ด ยกเว้นค่าแพทย์ ค่าบริการรถพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาลและค่าอาหาร
- ส่วนลด 50% ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน กรณีเข้ารับการรักษาผู้ป่วยใน IPD (เฉพาะค่ารถขาเข้ารพ. ภายในกทม.และปริมณฑล) ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าพยาบาล ค่ายา เครื่องมือพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการ


คลิก เพื่อดูสื่อประชาสัมพันธ์โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

    *เงื่อนไขส่วนลด
  • ส่วนลดใช้ได้เฉพาะกรณีผู้รับบริการเป็นผู้ชำระเอง หรือส่วนเกินจากประกัน
  • *ส่วนลดค่ายา, แล็ป, เอ็กซเรย์ : OPD/IPD ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ และยาบางรายการที่โรงพยาบาลกำหนด, ทันตกรรม, CT, MRI, Ultrasound และการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือหรือวิธีพิเศษทางห้องปฏิบัติการ และรายการเหมาจ่าย
  • ระยะเวลา 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 65
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ ณ จุดชำระเงิน
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ มีปัญหากรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรง
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
​​