สุขภาพ ความงาม

โรงพยาบาลนครธน

วันนี้ - 31 ธ.ค. 65

​โรงพยาบาลนครธน

ส่วนลด ค่าห้อง ค่ายา

ที่ โรงพยาบาลนครธน

ส่วนลด 5% ค่ายา สำหรับ OPD/IPD
ส่วนลด 5% ค่าห้อง สำหรับ IPD


คลิก เพื่อดูสื่อประชาสัมพันธ์โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

    *เงื่อนไขส่วนลด
  • ระยะเวลา 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 65
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ ณ จุดชำระเงิน
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ มีปัญหากรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรง
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า