สุขภาพ ความงาม

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

วันนี้ - 31 ธ.ค. 65

​โรงพยาบาลเจ้าพระยา

ส่วนลด ค่าห้อง ค่ายา
ที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยา

  ส่วนลด 5% (10 รายการตามระเบียบโรงพยาบาล)
 • ค่ายาและสารอาหารทางสายเลือด
 • ค่าเวชภัณฑ์ 1,2 ยกเว้น เวชภัณฑ์ 3
 • ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิ ( ยกเว้นในกรณีส่งต่อ Outsource )
 • ค่าตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางรังสีวิทยา
 • ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีอื่นๆ (ยกเว้น MRI และค่าแพทย์)
 • ค่าห้องผ่าตัดและห้องคลอด
 • ค่าบริการทางทันตกรรม (เฉพาะขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน)
 • ค่าห้องหรือค่าเตียงผู้ป่วยในประเภทต่างๆ
 • ค่าห้องหรือค่าเตียงที่ใช้สังเกตอาการ การพักฟื้นหรืออื่นๆ
 • ค่าบริการรถพยาบาล

คลิก เพื่อดูสื่อประชาสัมพันธ์โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  *เงื่อนไขส่วนลด
 • ระยะเวลา 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 65
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ ณ จุดชำระเงิน
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ มีปัญหากรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรง
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า