สุขภาพ ความงาม

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

วันนี้ - 31 ธ.ค. 65

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

ส่วนลด ค่าห้อง ค่ายา
ที่ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

บัตรเครดิตกสิกรไทย BDMS

 • ส่วนลด 30% ค่าห้อง ( ยกเว้น ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)
 • ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าแล็ปพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เอกซเรย์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)

สิทธิประโยชน์สำหรับ ทุกประเภทบัตร
 • ส่วนลด 5% ค่าห้อง ( ยกเว้น ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)
 • ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าแล็ปพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เอกซเรย์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)

คลิก เพื่อดูสื่อประชาสัมพันธ์โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

  *เงื่อนไขส่วนลด
 • ระยะเวลา 1 เม.ย. – 31 ธ.ค. 65
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ ณ จุดชำระเงิน
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ มีปัญหากรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรง
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า