สุขภาพ ความงาม

โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย

วันนี้ - 31 ธ.ค. 65

​​​โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย

ส่วนลด ค่าห้อง ค่ายา
ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย

บัตรเครดิตกสิกรไทย Wisdom, Premier
- ส่วนลด 20% ค่าห้อง ( ยกเว้น ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)
- ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าแล็ปพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เอกซเรย์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
- ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ คืออุดฟัน ถอนฟัน รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก)

บัตรเครดิตกสิกรไทย Passion, Pink Gold, Platinum
- ส่วนลด 10% ค่าห้อง ( ยกเว้น ค่าบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)
- ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ ค่าแล็ปพิเศษ ค่าเครื่องมือพิเศษ เอกซเรย์พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
- ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ คืออุดฟัน ถอนฟัน รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก

สิทธิประโยชน์สำหรับ ทุกประเภทบัตร
- ชุดตรวจสุขภาพ Advanced Check-up ราคาพิเศษ 9,900 บาท จากราคาปกติ 22,331 บาท
- ชุดตรวจสุขภาพ Executive Male EST Check-up ราคาพิเศษ 14,500 บาท จากราคาปกติ 38,029 บาท
- ชุดตรวจสุขภาพ Executive Female EST Check-up ราคาพิเศษ 19,900 บาท จากราคาปกติ 46,972 บาท
- ชุดตรวจสุขภาพ Supreme Male EST Check-up ราคาพิเศษ 18,600 บาท จากราคาปกติ 43,442 บาท
- ชุดตรวจสุขภาพ Supreme Female EST Check-up ราคาพิเศษ 23,500 บาท จากราคาปกติ 54,166 บาท


คลิก เพื่อดูสื่อประชาสัมพันธ์โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

    *เงื่อนไขส่วนลด
  • รับบริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซอยศูนย์วิจัย) เท่านั้น
  • นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ที่ Contact Center โทร. 1719
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ ณ จุดชำระเงิน
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ มีปัญหากรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรง
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า