สุขภาพ ความงาม

VICHAIYUT Hospital

วันนี้ - 30 มิ.ย. 65

สุขภาพแข็งแรง รับดิลดี ห้ามพลาด

แบ่งจ่ายผ่าน Kbank Smart Pay 0% นาน 3 เดือน
*โปรแกรมหรือแพ็กเกจโปรโมชั่น HEALTH FAIR
*รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9 มิ.ย. 65 - ​30 มิ.ย. 65โปรดีขนาดนี้..มีบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือยัง? คลิกสมัครเลย!

เงื่อนไข

    เงื่อนไขรายการแบ่งจ่าย 0%3เดือน โปรแกรมหรือแพ็กเกจโปรโมชั้น HEALTH FAIR
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ โรงพยาบาลก่อนร่วมรายการ
  • รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงือนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สงวนสิทธิ์สำหรับวงเงินบัตรเครดิตกสิกรไทย
  • สวงนสิทธิ์สำหรับวงเงินบัตรเครดิต (Credit available) ที่เท่ากับ หรือมากกว่าราคาสินค้าที่จะผ่อนชำระได้ ณ วันที่จะทำ รายการผ่อนชำระ
  • ยกเว้น การร่วมรายการของบัตรเครดิตที่มียอดค้างชำระ หรือมีการขอวงเงินชั่วคราวเพื่อจะทำรายการผ่อนชำระ
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็น ข้อสิ้นสุด
  • กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติกดต่อ 02 888 8888