สุขภาพ ความงาม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

1 ก.พ. 66 - 30 เม.ย. 66

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย

ดูแลให้คุณสุขภาพดี พร้อมรับพ้อทย์พิเศษ เมื่อชำระเต็มจำนวน หรือ แบ่งจ่ายก็ได้

พิเศษที่ 1

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%*

เพียงใช้คะแนน K Point K Point แลกเท่ายอดใช้จ่าย

ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS  
วิธีการลงทะเบียน

พิมพ์ HL (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

พิเศษที่ 2

รับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 10,000 คะแนน

สำหรับการชำระเต็มจำนวน**

ยอดใช้จ่าย / เซลส์สลิปรับคะแนน K Point K Point
10,000 บาท ขึ้นไป800 คะแนน
30,000 บาท ขึ้นไป3,000 คะแนน
50,000 บาท ขึ้นไป5,000 คะแนน
100,000 บาท ขึ้นไป10,000 คะแนน
จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 10,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS  
วิธีการลงทะเบียน

พิมพ์ HP1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
ตัวอย่างการพิมพ์ ส่ง SMS พิมพ์ HP1 123456789999

พิเศษที่ 3

รับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 30,000 คะแนน

สำหรับการแบ่งจ่าย 0% นาน 6- 10 เดือน***

ยอดแบ่งจ่าย / เซลส์สลิปรับคะแนน K Point K Point
10,000 บาท ขึ้นไป2,000 คะแนน
30,000 บาท ขึ้นไป6,000 คะแนน
50,000 บาท ขึ้นไป10,000 คะแนน
100,000 บาท ขึ้นไป30,000 คะแนน
จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 30,000 คะแนน/ท่าน/เดือน และสูงสุด 90,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS  
วิธีการลงทะเบียน

พิมพ์ HO1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
ตัวอย่างการพิมพ์ ส่ง SMS พิมพ์ HO1 123456789999

โปรดีขนาดนี้.. มีบัตรกสิกรไทยหรือยัง ?

เงื่อนไข
  *เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน 10%
 • สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนทำรายการ ได้ที่ 02-888-8888 กด 823
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับคืน 10% โดยพิมพ์ HL (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
 • ตัวอย่าง คุณ ก. ใช้จ่ายผ่านบัตร 2,450.50 บาท ผ่านบัตรเครดิตหมายเลข XXXX123456789999 คุณ ก. ต้องส่ง SMS พิมพ์ HL 123456789999 2450 ส่งมาที่ 4545888
 • คะแนนสะสม K Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกเท่านั้น
 • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 10% ให้กับผู้ถือบัตร
 • คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบเครดิตเงินคืนได้ในรอบบัญชีถัดไป

 • **เงื่อนไขรายการชำระเต็มจำนวน รับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 10,000 คะแนน
 • วิธีลงทะเบียน: ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน SMS พิมพ์ HP1 (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 -30 เมษายน 2566 เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่ร่วมรายการ: ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการผ่านเครื่อง EDC ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมรายการ เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่ร่วมรายการ : รายการซื้อแบบแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay 0% และ Smart Pay By Phone, รายการใช้จ่ายผ่านออนไลน์ และยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-Wallet (เช่น True Money Wallet, Dolfin Wallet, Rabbit Line Pay, ShopeePay เป็นต้น ) ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • วิธีการคำนวณคะแนน K Point พิเศษ:
 • ยอด 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 800 คะแนน
 • ยอด 30,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 3,000 คะแนน
 • ยอด 50,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 5,000 คะแนน
 • ยอด 100,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 10,000 คะแนน
 • จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 10,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ระยะเวลาที่จะได้รับคะแนนสะสม K Point: ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point ปกติ โดยจะแสดงตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรของเดือนนั้นๆ และ ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point พิเศษ ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันหลังจบโครงการ

 • ***เงื่อนไขรายการแบ่งจ่าย 0% 6เดือนขึ้นไป รับคะแนนสะสมพิเศษ 90,000 คะแนน
 • วิธีลงทะเบียน: ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน SMS พิมพ์ HO1 (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 -30 เมษายน 2566 เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่ร่วมรายการ: ผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะคำนวณ จากรายการผ่อนชำระผ่านระบบ Smart Pay 0% 6-10 เดือน เฉพาะโรงพยาบาลที่ร่วมรายการผ่อนชำระผ่านเครื่อง EDC เท่านั้น
 • ระยะเวลาการแบ่งจ่าย 0% เป็นไปตามสัญญาการผ่อนชำระของแต่ละโรงพยาบาลที่ร่วมรายการ กรุณาตรวจสอบก่อนการทำรายการ
 • วิธีการคำนวณคะแนน K Point พิเศษ:
 • ยอดแบ่งจ่าย 10,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 2,000 คะแนน
 • ยอดแบ่งจ่าย 30,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 6,000 คะแนน
 • ยอดแบ่งจ่าย 50,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 10,000 คะแนน
 • ยอดแบ่งจ่าย 100,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 30,000 คะแนน
 • จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 30,000 คะแนน/ท่าน/เดือน และสูงสุด 90,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ
 • กรณีมีการยกเลิกรายการแบ่งชำระ ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่นำมาคำนวณคะแนนสะสมพิเศษคืนเข้าบัญชีให้กับผู้ถือบัตร
 • สงวนสิทธิ์สำหรับวงเงินบัตรเครดิต (Credit available) ที่เท่ากับ หรือมากว่าราคาสินค้าที่จะผ่อนชำระได้ ณ วันที่จะทำรายการผ่อนชำระ
 • ยกเว้น การร่วมรายการของบัตรเครดิตที่มียอดค้างชำระ หรือมีการขอวงเงินชั่วคราวเพื่อจะทำรายการผ่อนชำระ
 • ระยะเวลาที่จะได้รับคะแนนสะสม K Point: ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point ปกติ โดยจะแสดงตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรของเดือนนั้นๆ และ ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน K Point พิเศษ ในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันหลังจบโครงการ

 • เงื่อนไขรวม */**/***
 • สงวนสิทธิสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ, บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท, บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม, บัตรเครดิต LINE POINT Credit Card และ บัตร Fleet Card ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนน K Point พิเศษ หรือ เครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนน K Point พิเศษ
 • คะแนน K Point พิเศษ หรือ เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้ที่ K-Contact Center 02-888-8888