สุขภาพ ความงาม

บัตรเครดิตกสิกรไทย ห่วงใย..ใส่ใจสุขภาพคุณ

วันนี้ - 15 ต.ค. 63

​บัตรเครดิตกสิกรไทย ห่วงใย..ใส่ใจสุขภาพคุณ

พร้อมรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 11,500 บาท
ณ โรงพยาบาลชั้นนำที่ ร่วมรายการ

ระหว่างวันที่ 15 ส.ค. 63 – 15 ต.ค. 63
พิเศษที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 12%* ทุกยอดใช้จ่าย เมื่อใช้คะแนนสะสม KRP แลกเท่ายอดใช้จ่าย

 •  

  วิธีการส่ง SMS แลกคะแนน
  SMS พิมพ์ KHL (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
  ตัวอย่าง นาย ก. ใช้จ่ายผ่านบัตร 10,850.50 บาท ผ่านบัตรเครดิตหมายเลข XXXX123456789999
  นาย ก. จะต้องส่ง SMS แลกคะแนนโดยพิมพ์ KHL 123456789999 10850 ส่งมาที่ 4545888
  หากลูกค้ามีคะแนนสะสมเพียงพอ ธนาคารจะตัดคะแนน และดำเนินการเครดิตเงินคืนจำนวน (10,850 x 12%) = 1,302 บาท โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการ


พิเศษ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 11,500 บาท** เมื่อใช้จ่ายแบบเต็มจำนวน​
ยอดใช้จ่ายเต็มจำนวน (บาท/เซลศ์สลิป)

รับเครดิตเงินคืน

ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป250 บาท
ตั้งแต่ 70,000 บาทขึ้นไป1,250 บาท
ตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป2,550 บาท
ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป11,500 บาท
*จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 11,500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
**ลงทะเบียนครั้งเดียว ตลอดรายการ**

 •  

  ลงทะเบียนผ่าน SMS (ครั้งละ 3 บาท)
  พิมพ์ HOS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888
  ตัวอย่าง ส่ง SMS พิมพ์ HOS123456788888


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

  *เงื่อนไขการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืน12%
 • สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนทำรายการ ได้ที่ 02-8888888 กด 823
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับคืน 12% โดยพิมพ์ KHL (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
 • ตัวอย่าง คุณ ก. ใช้จ่ายผ่านบัตร 10,850.50 บาท ด้วยบัตรเครดิตหมายเลข XXXX123456789999 คุณ ก. จะต้องส่ง SMS แลกคะแนนโดยพิมพ์ KHL 123456789999 10850 ส่งมาที่ 4545888 (หากลูกค้ามีคะแนนสะสมเพียงพอ ธนาคารจะตัดคะแนน และดำเนินการเครดิตเงินคืนจำนวน (10,850 x 12%) = 1,302 บาท โดยจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการ)
 • คะแนนสะสม KBank Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS
 • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ให้กับผู้ถือบัตร
 • คะแนนสะสมที่แลกไปแล้วไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบเครดิตเงินคืนได้ในรอบบัญชีถัดไป
 • บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

 • **เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ
  (1) ผ่าน www.kasikornbank.com/th/promotion หรือ
  (2) ผ่าน SMS พิมพ์ HOS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2563 – 15 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิ์ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนเฉพาะยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนที่ชำระค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไข ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | โรงพยาบาลนนทเวช | โรงพยาบาลพระรามเก้า | โรงพยาบาลปิยะเวท | โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง | โรงพยาบาลเวชธานี | โรงพยาบาลวิชัยยุทธ | โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2563 – 15 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
 • สำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท เมื่อใช้จ่ายแบบเต็มจำนวน/เซลส์สลิป ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 250 บาท | ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 70,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,250 บาท | ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 2,550 บาท | ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 11,500 บาท (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 11,500 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ)
 • ผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วไม่สามารถรับสิทธิเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้อีก
 • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท และรายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay และ KBank Smart Pay by Phone ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลส์สลิปและข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • เครดิตเงินคืนจะถูกบันทึกในบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

 • */**เงื่อนไขรวม
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องยังคงสถานะสมาชิกบัตรปกติ และมีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินหรือไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร
 • รายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888