สุขภาพ ความงาม

ซื้อประกัน บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต รับเครดิตเงินคืน 2 ต่อ

วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

​ซื้อประกัน ผ่านตัวแทน, สาขา และสำนักงานใหญ่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต รับเครดิตเงินคืน 2 ต่อ

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทย ซื้อประกัน ผ่านตัวแทน, สาขา และสำนักงานใหญ่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต รับเครดิตเงินคืน 2 ต่อ

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1.5%*

จำนวนเบี้ยประกันภัยต่อกรมธรรม์

รับเครดิตเงินคืน

50,000 - 99,999.-1%
100,000.- บาทขึ้นไป1.5%
*จำกัด เครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาทต่อเซลล์สลิป/กรมธรรม์/รายการ
พิเศษ! รับเครดิตเงินคืน เพิ่มอีก 0.25%** เมื่อชำระผ่านบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 12%*** เมื่อใช้คะแนน KBank Reward Point เท่ายอดชำระค่าเบี้ยประกัน

 •  

  วิธีการแลกคะแนนส่ง SMS
  พิมพ์ MTL (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888
  (ครั้งละ 3 บาท)

ตัวอย่าง คุณ ก. ใช้จ่ายผ่านบัตร 2,345.50 บาท ด้วยบัตรหมายเลข XXXX123456789999
คุณ ก. ต้องส่ง SMS พิมพ์ MTL 123456789999 2345 แล้วส่งมาที่ 4545888

หมายเหตุ
 • สำหรับการซื้อแบบประกันที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปีขึ้นไป และมีระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี ยกเว้นแบบประกันภัย
  Universal Life และ Unit Linked โดยจำกัดเฉพาะการชำระเบี้ยประกันภัยแบบเต็มจำนวนเท่านั้น
 • ชำระเบี้ยประกันภัยรวมขั้นต่ำ 50,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์
 • เลือกชำระเบี้ยประกันรายปี เฉพาะการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกเท่านั้น
 • เมื่อสมัครและชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยโดยเป็นการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันชีวิต เคาน์เตอร์การเงิน
  ที่สำนักงานใหญ่และสาขา บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
15 ต.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

  เงื่อนไขทั่วไป
 • ตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่ออื่นๆของธนาคาร
 • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
 • หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888
 • กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือทางร้านค้าคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่ากรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้เครดิตเงินคืนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว ธนาคารจะเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายคืนจากบัญชีบัตรเครดิตนั้นตามที่ธนาคารได้มีการเครดิตเงินคืนให้
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน เฉพาะผู้ถือบัตรสมัครและชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 63– 31 ธ.ค. 63 ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย และชำระผ่านตัวแทน, สาขา และสำนักงานใหญ่ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • *เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืนต่อที่ 1
 • แบบประกันที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปีขึ้นไป และมีระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปี ยกเว้นแบบประกันภัย Universal Life และ Unit Linked โดยจำกัดเฉพาะการชำระเบี้ยประกันภัยแบบเต็มจำนวนเท่านั้น​
 • จำกัด การรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาทต่อเซลล์สลิป/กรมธรรม์/ตลอดรายการ
 • เลือกชำระเบี้ยประกันภัยรายปี และได้รับโปรโมชั่นเฉพาะการชำระเบี้ยปีแรกเท่านั้น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร โดยแสดงยอดในรายการเรียกเก็บเงิน ภายใน 60 วันหลังจบรายการ

 • **เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืนพิเศษ
 • ไม่จำกัดเครดิตเงินคืน 0.25% เฉพาะบัตรเมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด
 • การชำระเบี้ยประกันภัยด้วยวิธีการแบ่งจ่ายทุกประเภท, การชำระคืนหนี้สินเงินกู้ตามสิทธิกรมธรรม์ (Policy Loan) และดอกเบี้ย, การชำระคืนหนี้สินเงินกู้โดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan-APL) และดอกเบี้ย, และการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยคะแนนสะสมบัตรเครดิต จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 3 รอบบัญชี นับจากวันสรุปยอดบัญชีในแต่ละเดือนและหลังจากที่มีการจ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

 • ***เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืนต่อที่ 2
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับคืน 12% โดยพิมพ์ MTL (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (วรรค) จำนวนยอดใช้จ่าย (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
 • ตัวอย่าง คุณ ก. ใช้จ่ายผ่านบัตร 2,345.50 บาท ด้วยบัตรเครดิตหมายเลข XXXX123456789999 คุณ ก. จะต้องส่ง SMS แลกคะแนนโดยพิมพ์ MTL 123456789999 2345
 • สามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือก่อนทำรายการ ได้ที่ 02-8888888 กด 823
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 7 วันทำการ
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบเครดิตเงินคืนได้ในรอบบัญชีถัดไป
 • บัตรเครดิตไทเทเนียม ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้