สุขภาพ ความงาม

JCB x Pomelo

วันนี้ - 19 ต.ค. 63

JCB x Pomelo

สำหรับผู้ถือบัตร JCB รับส่วนลด 300 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป
โดยกรอกโค้ด JCBPOMELO

Website : https://www.pomelofashion.com/th/th/

เงื่อนไข

  • ผู้ถือบัตร JCB รับส่วนลด 300 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป โดยกรอกโค้ด JCBPOMELO เมื่อซื้อสินค้าและเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต JCB ที่ออกภายในประเทศไทยก่อนชำระเงิน
  • ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 - 19 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
  • โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้กับสินค้าทุกชิ้นบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น Pomelo (เฉพาะแอปพลิเคชั่นในระบบ Android เริ่มใช้ได้วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)
  • จำกัดสิทธิ์สำหรับแต่ละระยะเวลาดังนี้ 1.) 20 กรกฎาคม 2563 - 19 สิงหาคม 2563 จำนวน 200 สิทธิ์ 2.) 20 สิงหาคม 2563- 19 กันยายน 2563 จำนวน 200 สิทธิ์ 3.) 20 กันยายน 2563 - 19 ตุลาคม 2563 จำนวน 200 สิทธิ์ หรือ 600 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • ไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้ ร่วมกับโค้ดอื่นๆ แต่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด
  • ลูกค้าสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ได้ชำระโดยใช้โค้ดส่วนลดนี้ได้
  • ผู้ถือบัตรจะเป็นผู้รับผิดชอบยอดชำระสินค้าหลังหักส่วนลดซึ่งไม่สามารถทอนเป็นเงินสด หรือเก็บไว้ใช้ในภายหลังได้
  • บ.เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล และ Pomelo มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรโมชั่นได้ทุกเมื่อ โดยปราศจากความยินยอมจากผู้ถือบัตร หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับโปรโมชั่น คำตัดสินของ Pomelo ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • บ.เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของ Pomelo