สุขภาพ ความงาม

Fitness First แบ่งจ่าย 0% นาน 4-6 เดือน

วันนี้ - 15 ก.พ. 63

​​Fitness First แบ่งจ่าย 0% นาน 4-6 เดือน

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท เมื่อแบ่งจ่าย 0% นาน 4-6 เดือน
แบ่งจ่าย/เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

10,000 บาทขึ้นไป250 บาท
25,000 บาทขึ้นไป700 บาท
50,000 บาทขึ้นไป1,500 บาท
*จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
**ลงทะเบียน SMS

 •  

  SMS ลงทะเบียน
  พิมพ์ SPF​ (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร เครดิต12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่เบอร์ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ก่อนทำรายการ


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

 • เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต (Cash Back) ธนาคารจะคำนวณจากรายการผ่อนชำระผ่านระบบ Smart Pay 0% 4-6 เดือน จากชื่อ-นามสกุล และหมายเลขบัตรเครดิตเดียวกันเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการรับเครดิตเงินคืน ต้องลงทะเบียน SMS พิมพ์ SPF (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่เบอร์ 4545888 ถูกต้องก่อนทำรายการระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 2562 – 15 กพ. 2563 และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น หากลงทะเบียนหลังจากที่ทำรายการจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 90 วันหลังจากจบโครงการ
 • กรณีมีการยกเลิกรายการแบ่งชำระ ธนาคารสงวนสิทธิ์ตัดยอดแบ่งชำระที่ยกเลิกรายการออกไม่นำมาคำนวณยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ให้กับผู้ถือบัตร
 • สงวนสิทธิ์สำหรับวงเงินบัตรเครดิต (Credit available) ที่เท่ากับ หรือมากว่าราคาสินค้าที่จะผ่อนชำระได้ ณ วันที่จะทำรายการผ่อนชำระ
 • ยกเว้น การร่วมรายการของบัตรเครดิตที่มียอดค้างชำระ หรือมีการขอวงเงินชั่วคราวเพื่อจะทำรายการผ่อนชำระ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขายก่อนร่วมรายการ
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นข้อสิ้นสุด
 • กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02 888 8888