สุขภาพ ความงาม

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง สุขภาพดี แบ่งจ่ายได้ 0%

วันนี้ - 31 ธ.ค. 63

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง สุขภาพดี แบ่งจ่ายได้ 0% นาน 3 - 6 เดือน

แบ่งจ่าย 0% นาน 3 - 6 เดือน

  • 3 เดือน ยอด 30,000 - 99,999 บาท
  • 6 เดือน ยอด 100,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

เงื่อนไข

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ ณ จุดชำระเงิน
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากสินค้าและบริการมีปัญหากรุณาติดต่อโรงพยาบาลโดยตรง
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า