LineMan

วันนี้ - 31 ก.ค. 63

LineMan

​เมื่อใช้จ่ายผ่าน Rabbit LINE Pay ด้วยบัตรเครดิต JCB สำหรับการสั่งอาหารผ่าน LINE MAN​
โดยมียอดใช้จ่ายรวม 500 บาทขึ้นไปต่อเดือน/บัญชี รับเงินคืน 100 บาท (ต่อบัญชี/เดือน)
จำกัด 1,000 สิทธิ์แรก/เดือน หรือ จำกัด 3,000 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
จำกัดเงินคืน 100 บาทต่อเดือน/บัญชี Rabbit LINE Pay หรือ 300 บาทต่อบัญชี Rabbit LINE Pay/ แคมเปญ

เงื่อนไข

  • เงินที่คืนจะคำนวณจากรายการสั่งอาหารผ่าน LINE MAN และชำระด้วย Rabbit LINE Pay โดยมียอดใช้จ่ายรวมตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อเดือน/บัญชี Rabbit LINE Pay ด้วยบัตรเครดิต JCB ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
  • ยอดใช้จ่าย ผ่าน LINE MAN คำนวณจากค่าอาหาร หลังหักส่วนลดเท่านั้น ไม่รวมค่าจัดส่ง
  • จำกัดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน/บัญชี Rabbit LINE Pay หรือจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 300 บาทต่อบัญชี Rabbit LINE Pay ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • ลูกค้าต้องทำการสร้างบัญชี Rabbit LINE Pay และเปิดใช้กระเป๋าเงินให้เรียบร้อย เพื่อรองรับการคืนเงินเข้ากระเป๋า Rabbit LINE Pay e-Wallet เท่านั้น
  • จำกัดจำนวน 1,000 สิทธิ์แรก/เดือน หรือจำนวน 3,000 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
  • เงินคืนจะถูกโอนเข้ากระเป๋าเงิน Rabbit LINE Pay ภายใน 60 วัน นับจากสิ้นเดือนที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไข
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น คือ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563
  • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้