Grab Food

วันนี้ - 31 ก.ค. 63

​Grab Food

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร JCB ทุกประเภทที่ออกบัตรในประเทศไทย
รับส่วนลดค่าอาหาร 80 บาท/ครั้ง สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท
ใส่รหัส JCBFOOD (จำกัด 6,000 สิทธิ์ /เดือน หรือ 18,000 สิทธิ์/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย)

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563​

เงื่อนไข

  • ผู้ถือบัตร JCB ทุกประเภทที่ออกในประเทศไทย รับส่วนลดค่าอาหารมูลค่า 80 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood เมื่อมียอดสั่งขั้นต่ำ 300 บาท
  • ผู้ใช้จะต้องกรอกรหัส JCBFOOD ในช่องกรอกรหัส และเลือก GrabPay เป็นวิธีการชำระเงิน โดยเลือกบัตร JCB ก่อนที่จะทำการสั่งอาหารเท่านั้น
  • ใช้ได้กับบริการ GrabFood ในกรุงเทพมหานคร และร้านค้า Partner ของ Grab เท่านั้น
  • รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563
  • จำกัด 6,000 สิทธิ์ /เดือน หรือ 18,000 สิทธิ์/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ Grab ได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตร JCB ทุกประเภท ที่ออกบัตรให้ในประเทศไทยเท่านั้น
  • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้
  • Grab ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ GrabFood Call Center 02 021 2525