โปรโมชั่นบัตรเครดิต

สมัครบัตร

แลกคะแนน

เปลี่ยนคะแนน K Point เป็นคะแนน TruePoint

ใช้

1,000 คะแนน

วันนี้ - 31 ธ.ค. 66

ไมล์สะสม Flying Blue

K Point 3,000 points

1,000 Miles

วันนี้ - 31 ธ.ค. 66

ไมล์สะสม British Airways Executive Club

K Point 4,000 points

1,000 Avios

วันนี้ - 31 ธ.ค. 66

ไมล์สะสม Emirates Skywards

K Point 5,000 points

1,000 Miles

วันนี้ - 31 ธ.ค. 66

โปรโมชั่นแบ่งชำระ

A.C.T

1 ก.พ. 66 - 30 เม.ย. 66

โรงพยาบาลมหาชัย 2

1 ก.พ. 66 - 30 เม.ย. 66

โรงพยาบาลพระราม9

1 ก.พ. 66 - 30 เม.ย. 66

แบ่งชำระยอดใช้จ่าย