banner

แนะนำผลิตภัณฑ์ / โปรโมชั่น

K+ market : LUCKY 8th
ดีลดีทุกวันที่ 8

Icon Calendar8 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2564

8.12 ยกขบวนดีลคูปองอาหารมาให้เลือกช้อป ไปฉลองส่งท้ายปีกับครอบครัว หรือจะปาร์ตี้รัวๆ กับชาวแก็งก็เอาอยู่ ราคาเริ่มต้นเพียง 8 บาท เลือกจ่ายด้วยเงินสด หรือ K Point ก็ได้บน K+ market

สินค้าไฮไลท์ LUCKY 8th

สินค้ามีจำนวนจำกัด ช้อปก่อนมีสิทธิ์ก่อน

เงื่อนไขโปรโมชัน
 • ขอสงวนสิทธิ์ สินค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย LUCKY 8th ดีลดีทุกวันที่ 8 ต้องทำการสั่งซื้อสินค้าบน K+ market ผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS เท่านั้น
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ ทุกวันที่ 8 ของทุกเดือน ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 23.59 น. เริ่มวันที่ 8 เมษายน 2564
 • รายการส่งเสริมการขายนี้มีจำนวนจำกัด สามารถตรวจสอบจำนวนสิทธิ์ได้ในรายละเอียดของสินค้านั้นๆ บน K+ market
 • การคำนวณสิทธิ์เป็นไปตามวิธีการของธนาคาร
 • สามารถเลือกวิธีการชำระสินค้าได้ด้วยเงินสด หรือ K Point อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • สงวนสิทธิ์ระยะเวลาการใช้ คะแนน K Point ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 22.00 น. เท่านั้น
 • คะแนน K Point จากบัตรเครดิตที่ไม่สามารถรวมคะแนนภายใต้ชื่อนามสกุลเดียวกัน ได้แก่ บัตรเครดิตวีซ่าเดอะแพสชั่นกสิกรไทย, บัตรพีทีทีบลู, เครดิตการ์ดบัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการกสิกรไทย, บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย และบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย-ช้อปปี้
 • กรณีสินค้ารูปแบบ E-Coupon ผู้ซื้อจะได้รับ E-Coupon ทันทีหลังทำรายการสั่งซื้อสำเร็จ ซึ่งคูปองจะปรากฎอยู่ในเมนู K+ market โดยเลือก “คูปองของฉัน” และกดปุ่ม “ใช้คูปอง” เพื่อใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด (วิธีใช้ E-Coupon)
 • วิธีการจัดส่งสินค้าและระยะเวลาในการจัดส่ง เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละร้านค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์สินค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถขอคืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือคะแนนได้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.kasikornbank.com หรือ K-Contact Center: Icon Tel02-8888888 Icon Tel 02-8888888

โหลด แอปพลิเคชัน K PLUS

app-store google-play app-gallery