/th/promotion/pages/kplusshop-newfeature-qrscan.aspx

วันนี้ - 31 ธ.ค. 2564

ปิ๊บสแกน QR จ่ายด้วย K Point ได้แล้ว พิเศษ รับเพิ่ม 1,000 คะแนน เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

QRkpoint QRkpoint

พิเศษ !
15 ต.ค. - 31 ธ.ค. 64

ปิ๊บ QR จ่ายด้วยคะแนน
ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
3 รายการต่อเดือน

รับlogoเพิ่ม
1,000 คะแนน

(เฉพาะรายการที่ใช้จ่าย
ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน)

1000kpoint 1000kpoint 
เงื่อนไข