แนะนำผลิตภัณฑ์ / โปรโมชั่น

KBank ร่วมด้วยช่วยเปย์
บน K+ market

Icon Calendar6 ก.ย. 2564 – 31 ต.ค. 2564

ช่วยคุณลดค่าครองชีพด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคราคา 20 บาท และอุดหนุน SME ให้มีแรงสู้ต่อ

สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า K PLUS

K+ market ชวนช้อปสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อการยังชีพ จากร้านค้า SME คุณภาพ หั่นราคาสินค้าเพื่อช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

โปรโมชั่นสินค้าอุปโภคบริโภค ราคา 20 บาท

*สินค้ามีจำนวนจำกัด
และ สามารถซื้อได้ 3 ชิ้น ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น

รับโค้ดส่วนลดค่าจัดส่ง 20 บาท เมื่อช้อปครบ 100 บาท ต่อ ร้านค้า

ช้อปเลย K+ market

*โค้ดส่วนลดจำนวนจำกัด
และสามารถ ใช้ได้ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น

เงื่อนไขโปรโมชั่น
 • ขอสงวนสิทธิ์ สินค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย KBank ร่วมด้วยช่วยเปย์ บน K+ market ต้องทำการสั่งซื้อสินค้าบน K+ market ผ่านแอปพลิเคชั่น K PLUS เท่านั้น
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มวันที่ 6 ก.ย. 2564 – 31 ต.ค. 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 23.59 น.
 • สินค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้มีจำนวนจำกัดสามารถตรวจสอบจำนวนสิทธิ์ได้ในรายละเอียดของสินค้านั้นๆ บน K+ market
 • การคำนวณสิทธิ์เป็นไปตามวิธีการของธนาคาร
 • สามารถเลือกวิธีการชำระสินค้าเต็มราคาจำหน่ายได้ด้วยเงินสด หรือ K Point อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • สงวนสิทธิ์ระยะเวลาการใช้ คะแนน K Point ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 22.00 น. เท่านั้น
 • คะแนน K Point จากบัตรเครดิตที่ไม่สามารถรวมคะแนนภายใต้ชื่อนามสกุลเดียวกัน ได้แก่ บัตรเครดิตวีซ่าเดอะแพสชั่นกสิกรไทย, บัตรพีทีทีบลู, เครดิตการ์ดบัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการกสิกรไทย, บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย และบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย-ช้อปปี้
 • การชำระด้วยคะแนน K Point ไม่สามารถใช้รวมกับโค้ดส่วนลดค่าจัดส่งได้
 • วิธีการจัดส่งสินค้าและระยะเวลาในการจัดส่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละร้านค้า
 • ขอสงวนสิทธิ์สินค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถขอคืนสินค้าหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือคะแนนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดและธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.kasikornbank.com K-Contact Center: Icon Tel02-8888888Icon Tel 02-8888888

โหลด แอปพลิเคชัน K PLUS

app-store google-play app-gallery