แนะนำผลิตภัณฑ์

มาตรการพักชำระหนี้ ลูกค้ากลุ่มลูกจ้าง และนายจ้างกลุ่มธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ

วัตถุประสงค์ของมาตรการพักชำระหนี้

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจของธนาคาร ที่ทำงานในสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการ จาก มาตรการของทางการให้มีภาระค่าใช้จ่ายลดลง โดยพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 2 เดือน นับจากเดือนที่ลงทะเบียน
เข้าร่วมมาตรการ

คุณสมบัติลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการ

 • เป็นลูกจ้าง หรือนายจ้าง ในสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมฯ* 13 จังหวัด
 • เป็นลูกจ้าง หรือนายจ้าง ในสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุม* เช่น ร้านนวด-สปา
  ร้านเสริมความงาม ร้านขายของในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
 • ไม่มีสถานะเป็นหนี้ NPL ณ สิ้นเดือนก่อนหน้าเดือนที่ลงทะเบียน

*พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามคำสั่งของ ศบค.ที่ 9/2564 ลว.10 ก.ค. 64 และ 10/2564 ลว.18 ก.ค.64 และที่จะประกาศเพิ่มเติมระหว่างการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ

หมายเหตุ

การพักชำระหนี้ ภายใต้มาตรการนี้เป็นเพียงการเลื่อนการชำระออกไป เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อน สำหรับลูกค้าที่ยังมีศักยภาพและสามารถชำระหนี้ได้ ควรชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ภาระหนี้ในอนาคตเพิ่มขึ้นสูงเกินจำเป็น เช่นเดียวกับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินที่ควรดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและยั่งยืน

การคิดดอกเบี้ยในระหว่างพักชำระหนี้

 1. ในระหว่างการพักชำระหนี้ธนาคารยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติตามสัญญาเดิม
 2. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระหนี้ ลูกค้ายังคงต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยค้างชำระที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ระยะเวลาลงทะเบียน
ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564

ช่องทางการติดต่อ
เพื่อลงทะเบียน

กรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อติดต่อ
นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณสนใจ
โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คำถามที่พบบ่อย

ลูกค้าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรที่สามารถเข้าร่วมมาตรการ
 • ลูกค้าทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมฯ* (13 จังหวัด) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา
 • ลูกค้าทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุม* เช่น ร้านนวด-สปา ร้านเสริมความงาม ร้านขายของในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
 • ไม่มีสถานะเป็นหนี้ NPL ณ สิ้นเดือนก่อนหน้าเดือนที่ลงทะเบียน

*พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามประกาศคำสั่งของ ศบค.ที่ 9/2564 ลว.10 ก.ค. 64 และ 10/2564 ลว.18 ก.ค.64 และที่จะประกาศเพิ่มเติมระหว่างการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ

สินเชื่อประเภทใดเข้าเงื่อนไขบ้าง

บัตรเครดิต, บัตรเงินด่วน Xpress Cash, สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan, สินเชื่อเงินด่วนแบบผ่อนระยะยาวเพื่อธุรกิจ Xpress Loan-Long term loan, สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

แนวทางการช่วยเหลือมีรายละเอียดอย่างไร

พักชำระหนี้ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ทั้งนี้ ดอกเบี้ยยังคงคำนวณอยู่ เป็นเพียงการเลื่อนการชำระออกไป เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อน สำหรับลูกค้าที่ยังมีศักยภาพและสามารถชำระหนี้ได้ ควรชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ภาระหนี้ในอนาคตเพิ่มขึ้นสูงเกินจำเป็น เช่นเดียวกับลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินที่ควรดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและยั่งยืน

ประเภทธุรกิจใดที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

ทุกธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์

ลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางใดบ้าง
 • ลูกค้าธุรกิจ : ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ
  K-BIZ Contact Center Icon Tel02-8888822
 • ลูกค้าบุคคล : โดยพิมพ์ @help ผ่านช่องทาง LINE: @KBankLive
ระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถขอลงทะเบียนเข้ามาตรการ เริ่มและสิ้นสุดเมื่อไหร่

19 กรกฎาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564

ลูกค้าเข้ามาตรการช่วยเหลืออื่นๆอยู่ สามารถเข้ามาตรการนี้ได้ด้วยหรือไม่

ลูกค้าสามารถเข้ามาตรการนี้ได้และให้ใช้มาตรการนี้ก่อน ตามตัวอย่างดังนี้

กดที่รูปเพื่อขยายตาราง

 • ลูกค้าบัตรเครดิต, บัตรเงินด่วน Xpress Cash และสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ที่เข้ามาตรการพักต้นชำระดอก สามารถเข้ามาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือนได้ โดยวันสิ้นสุดมาตรการพักต้นชำระดอกยังคงเดิม
 • ลูกค้าบัตรเครดิต, บัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่เข้ามาตรการแปลงหนี้ 48 งวดแล้ว สามารถเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้
  2 เดือนได้
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ถ้าเข้ามาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย หรือ มาตรการลดค่างวด 50% สามารถเข้ามาตรการพักชำระหนี้
  2 เดือนได้
 • แต่หากลูกค้าได้รับมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือนอยู่แล้ว หลังจากสิ้นสุดมาตรการ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนต่อมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือนต่อได้
ถ้าลงทะเบียนเข้ามาตรการแล้ว มีผลเมื่อไหร่

มีผลในเดือนที่ลงทะเบียน ยกเว้นผลิตภัณฑ์ใดที่มีวันครบกำหนดก่อนวันที่ลงทะเบียน ให้มีผลในรอบเดือนถัดไป

 • สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ลูกค้าจะเริ่มชำระตามเงื่อนไขของมาตรการช่วยเหลือฯ ในรอบบัญชีนี้ เมื่อลูกค้าได้ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันครบกำหนดชำระ
 • บัตรเครดิต, บัตรเงินด่วน Xpress Cash กรณีลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการก่อนวันสรุปยอดบัญชี มีผลในรอบบัญชีปัจจุบัน
  หากลงทะเบียนหลังจากนั้นจะมีผลในรอบบัญชีถัดไป