วันนี้ - 30 เม.ย. 2563

​ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยได้แล้ววันนี้

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

พร้อมเลือกรับคะแนนพิเศษสูงสุด 2,000 คะแนน หรือ เครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อจ่ายภาษีที่กรมสรรพากร หรือ จ่ายผ่าน www.rd.go.th


​ลงทะเบียน​


 • กรอกเลขบัตรเครดิตหน้า 7 หลัง 4

  - - -

  ​​​
 • เลขบัตรประชาชน 4 หลักสุดท้าย​

  - - - -​ ​​​​

  ​​​
 • ​​​


เงื่อนไข​​​

*เงื่อนไขพิเศษ1: การรับคะแนนสะสมพิเศษ เมื่อชำระแบบเต็มจำนวน

 • สงวนสิทธิ์การให้คะแนนสะสมพิเศษ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถลง ทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ (1) ผ่าน www.kasikornbank.com/th/promotion หรือ (2) ผ่าน SMS พิมพ์ TA เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. 63 – 30 เม.ย. 63 เท่านั้น
 • การให้คะแนนสะสมพิเศษ ธนาคารจะคำนวณยอดชำระภาษี โดยจะรวมยอดใช้จ่ายทุกบัตรที่ ทำรายการชำระแบบเต็มจำนวน ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน โดยจำคำนวณทุกๆยอดชำระภาษี 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 1 คะแนน
 • จำกัดการให้คะแนนสะสมพิเศษสูงสุดไม่เกิน 2,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ หรือเทียบเท่ายอดชำระภาษีสะสมสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • คะแนนสะสมพิเศษจะถูกบันทึกในบัญชีบัตรเครดิตภายใน60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยกเว้นบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย
 • คะแนนสะสมพิเศษ ไม่สามารถโอนสิทธิ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
​​

**เงื่อนไขพิเศษ2: การรับเครดิตเงินคืน เมื่อแบ่งชำระผ่าน KBank Smart Pay By Phone ดอกเบี้ย0.79% นานสูงสุด10 เดือน

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ลง ทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ (1) ผ่าน www.kasikornbank.com/th/promotion หรือ (2) ผ่าน SMS พิมพ์ TAX เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. 63 – 30 เม.ย. 63 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรสามารถเลือกทำรายการแบ่งชำระ KBank Smart Pay By Phone อัตราดอกเบี้ย 0.79% นานสูงสุด 10 เดือน ได้เอง ผ่านแอป K PLUS หรือ โทรมาขอใช้บริการได้ที่ 02-8888888 กด 823
 • สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
 • จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • เครดิตเงินคืนจะถูกบันทึกในบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันที่ สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
​​

*/**เงื่อนไขรวม :

 • สงวนสิทธิ์ ฟรีค่าธรรมเนียม เฉพาะบัตรเครดิตกสิกรไทยที่รูดชำระภาษีผ่านเครื่องรับบัตร (EDC) ของธนาคารกสิกรไทย ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. 63 – 8 เม.ย. 63 เท่านั้น ที่สรรพากรทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลส์สลิปและข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ หรือ เครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องยังคงสถานะสมาชิกบัตรปกติ และมีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินหรือไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
​​

บัญชี บัตรเครดิต