วันนี้ - 31 ส.ค. 2563

​ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยได้แล้ววันนี้

​​​​

ลงทะเบียน


 • กรอกเลขบัตรเครดิตหน้า 6 หลัง 4

  - - -

 • เลขบัตรประชาชน 6 หลักสุดท้าย

  - - - -


เงื่อนไข

*เงื่อนไขพิเศษ1: การรับคะแนนสะสมพิเศษ เมื่อชำระแบบเต็มจำนวน

 • สงวนสิทธิ์การให้คะแนนสะสมพิเศษ เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ชำระค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเต็มจำนวนให้แก่กรมสรรพากรด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถลง ทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ (1) ผ่าน www.kasikornbank.com/th/promotion หรือ (2) ผ่าน SMS พิมพ์ TA เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. 63 – 31 ส.ค. 63 เท่านั้น
 • ธนาคารจะคำนวณคะแนนสะสมพิเศษจากยอดชำระภาษี ของผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ และจะรวมยอดใช้จ่ายทุกบัตรที่ทำรายการชำระภาษีแบบเต็มจำนวนตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน ของผู้ถือบัตรและไม่มีการยกเลิกการชำระ โดยจำคำนวณทุกๆยอดชำระภาษี 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 1 คะแนน
 • จำกัดสิทธิ์การให้คะแนนสะสมพิเศษสูงสุดไม่เกิน 2,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ หรือเทียบเท่ายอดชำระภาษีสะสมสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • คะแนนสะสมพิเศษจะถูกบันทึกในบัญชีบัตรเครดิต โดยผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนรับคะแนนสะสมพิเศษ ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. 63 – 30 เม.ย.63 จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษภายในวันที่ 30 มิ.ย. 63 และ ผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนรับคะแนนสะสมพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 63 – 31 ส.ค.63 จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษภายในวันที่ 31 ต.ค. 63
 • ยกเว้นบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท
 • คะแนนสะสมพิเศษ ไม่สามารถโอนสิทธิ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

**เงื่อนไขพิเศษ2: การรับเครดิตเงินคืน เมื่อแบ่งชำระผ่าน KBank Smart Pay By Phone ดอกเบี้ย 0.79% นาน 6-10 เดือน (เมื่อเข้ามาขอใช้บริการตั้งแต่ 23 ม.ค.63 - 31 ก.ค.63) หรือดอกเบี้ย 0.65% นาน 6-10 เดือน (เมื่อเข้ามาขอใช้บริการ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป)

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่ชำระค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อแบ่งชำระผ่าน KBank Smart Pay By Phone ดอกเบี้ย 0.79% นาน 6-10 เดือน (เมื่อเข้ามาขอใช้บริการตั้งแต่ 23 ม.ค.63 - 31 ก.ค.63) หรือดอกเบี้ย 0.65% นาน 6-10 เดือน (เมื่อเข้ามาขอใช้บริการ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป) ด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ (1) ผ่าน www.kasikornbank.com/th/promotion หรือ (2) ผ่าน SMS พิมพ์ TAX เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. 63 – 31 ส.ค. 63 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรสามารถเลือกทำรายการแบ่งชำระ KBank Smart Pay By Phone อัตราดอกเบี้ย 0.79% นาน 6-10 เดือน (เมื่อเข้ามาขอใช้บริการตั้งแต่ 23 ม.ค.63 - 31 ก.ค.63) หรือดอกเบี้ย 0.65% นาน 6-10 เดือน (เมื่อเข้ามาขอใช้บริการ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป) ได้เอง ผ่านแอป K PLUS หรือ โทรมาขอใช้บริการได้ที่ 02-8888888 กด 823
 • สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
 • จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • เครดิตเงินคืนจะถูกบันทึกในบัญชีบัตรเครดิต โดยผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. 63 – 30 เม.ย.63 จะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 30 มิ.ย. 63 และ ผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 63 – 31 ส.ค.63 จะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 31 ต.ค. 63

*/**เงื่อนไขรวม :

 • การลงทะเบียนเพื่อรับคะแนนสะสมพิเศษ หรือ เครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทางลงทะเบียนดังกล่าวข้างต้น ด้วยการกรอกเลขบัตรประชาชน 6 หลักสุดท้ายของผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ธนาคารจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยไว้เพื่อใช้สำหรับการทำเครดิตเงินคืนให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยตามรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
 • ธนาคารจะส่ง SMS ตอบกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยได้ลงทะเบียนร่วมโครงการไว้กับธนาคารเพียงครั้งเดียว หากผู้ถือบัตรเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ก่อนที่ธนาคารส่ง SMS หรือผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยไม่ได้รับ SMS โดยมิใช่ความผิดของธนาคาร หรือมีการลบ SMS ดังกล่าว ถือว่าผู้ถือบัตรสละสิทธิ
 • สงวนสิทธิ์ ฟรีค่าธรรมเนียม เฉพาะบัตรเครดิตกสิกรไทยที่รูดชำระภาษีผ่านเครื่องรับบัตร (EDC) ของธนาคารกสิกรไทย ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. 63 – 31 ส.ค. 63 เท่านั้น ที่สรรพากรทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลส์สลิป และ SMS ข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ หรือ เครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องยังคงสถานะสมาชิกบัตรปกติ และมีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินหรือไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

*เงื่อนไขพิเศษ1: การรับคะแนนสะสมพิเศษ เมื่อชำระแบบเต็มจำนวน

 • สงวนสิทธิ์การให้คะแนนสะสมพิเศษ เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกับที่ทางธนาคารระบุในการเรียนเชิญเท่านั้น และ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านทางเวบไซค์ภายในระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่ 23 ม.ค. 63 – 31 ส.ค. 63 เท่านั้น
 • ธนาคารจะคำนวณคะแนนสะสมพิเศษจากยอดชำระภาษี ของผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยในระหว่างระยะเวลาที่ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ และจะรวมยอดใช้จ่ายทุกบัตรที่ทำรายการชำระภาษีแบบเต็มจำนวนตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน ของผู้ถือบัตรและไม่มีการยกเลิกการชำระ โดยจำคำนวณทุกๆยอดชำระภาษี 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 1 คะแนน
 • จำกัดสิทธิ์การให้คะแนนสะสมพิเศษสูงสุดไม่เกิน 2,000 คะแนน/ท่าน/ตลอดรายการ หรือเทียบเท่ายอดชำระภาษีสะสมสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • คะแนนสะสมพิเศษจะถูกบันทึกในบัญชีบัตรเครดิต โดยผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนรับคะแนนสะสมพิเศษ ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. 63 – 30 เม.ย.63 จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษภายในวันที่ 30 มิ.ย. 63 และ ผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนรับคะแนนสะสมพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 63 – 31 ส.ค.63 จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษภายในวันที่ 31 ต.ค. 63
 • ยกเว้นบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท
 • คะแนนสะสมพิเศษ ไม่สามารถโอนสิทธิ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้

**เงื่อนไขพิเศษ2: การรับเครดิตเงินคืน เมื่อแบ่งชำระผ่าน KBank Smart Pay By Phone ดอกเบี้ย 0.79% นาน 6-10 เดือน (เมื่อเข้ามาขอใช้บริการตั้งแต่ 23 ม.ค.63 - 31 ก.ค.63) หรือดอกเบี้ย 0.65% นาน 6-10 เดือน (เมื่อเข้ามาขอใช้บริการ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป)

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกับที่ทางธนาคารระบุในการเรียนเชิญเท่านั้น และ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านทางเวบไซค์ภายในระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่ 23 ม.ค. 63 – 31 ส.ค. 63 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรสามารถเลือกทำรายการแบ่งชำระ KBank Smart Pay By Phone อัตราดอกเบี้ย 0.79% นาน 6-10 เดือน (เมื่อเข้ามาขอใช้บริการตั้งแต่ 23 ม.ค.63 - 31 ก.ค.63) หรือดอกเบี้ย 0.65% นาน 6-10 เดือน (เมื่อเข้ามาขอใช้บริการ ตั้งแต่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป) ได้เอง ผ่านแอป K PLUS หรือ โทรมาขอใช้บริการได้ที่ 02-8888888 กด 823
 • สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
 • จำกัดการให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ
 • เครดิตเงินคืนจะถูกบันทึกในบัญชีบัตรเครดิต โดยผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. 63 – 30 เม.ย.63 จะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 30 มิ.ย. 63 และ ผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 63 – 31 ส.ค.63 จะได้รับเครดิตเงินคืนภายในวันที่ 31 ต.ค. 63

*/**เงื่อนไขรวม :

 • สงวนสิทธิ์ ฟรีค่าธรรมเนียม เฉพาะบัตรเครดิตกสิกรไทยที่รูดชำระภาษีผ่านเครื่องรับบัตร (EDC) ของธนาคารกสิกรไทย ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. 63 – 31 ส.ค. 63 เท่านั้น ที่สรรพากรทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
 • ผู้ถือบัตรควรเก็บเซลส์สลิป ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับคะแนนสะสมพิเศษ หรือ เครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องยังคงสถานะสมาชิกบัตรปกติ และมีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินหรือไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประโยชน์หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

บัญชี บัตรเครดิต