เงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า แพ็คคู่ประกันชีวิต

​​​เงินฝากดอกเบี้ยสูง​ 3.3% ต่อปี*  พร้อมประกันชีวิตลดหย่อนภาษี**

​​​​รับทั้งดอกเบี้ยเงินฝากและความคุ้มครองชีวิต

  • ออมง่าย เริ่มต้น 500 บาท / เดือน* รับดอกเบี้ยเต็มๆ ไม่เสียภาษี
  • จ่ายเบา เบี้ยประกันเริ่มต้น 1,500 บาท / เดือน*** กับประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5
  • รับเงินจ่ายคืน / ไม่ต้องตรวจสุขภาพ****
ประเภทเงินฝากอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากทวีทรัพย์ 2.25% ต่อปี*
เงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า (เมื่อซื้อคู่กับประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5 หรือประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guarantee) 3.3% ต่อปี*

(อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 15 ก.พ. 60)

รับประกันชีวิตโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 1766

หมายเหตุ:

*รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
**เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
***กรณีเพศหญิง อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรง ทำประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5 ทุนประกัน 100,000 บาท
****ผู้ขอเอาประกันภัยต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย ทั้งนี้การแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามกรมธรรม์

สนใจสมัคร​คลิก


บัญชี; ประกัน