/th/promotion/pages/homeloanpea.aspx

วันนี้ - 30 ธ.ค. 2562

สินเชื่อติดตั้งแผงโซลาร์ สำหรับบ้าน และโรงงาน เพื่อชีวิตที่ OK

​​​​​​​​​​​​​​ภายใต้ความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในโครงการ PEA Solar Hero Application

สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พบกับโปรโมชั่นสินเชื่อพิเศษ ดอกเบี้ยถูก ผ่อนยาว กู้ง่าย สำหรับผู้ขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน PEA Solar Hero

ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2562 - 30 ธันวาคม 2562 รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อทันที


ต่อที่ 1: รับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ

 • สินเชื่อเพื่อการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อป : สำหรับที่อยู่อาศัย


สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1-3 : 3.65 %

ปีที่ 4 จนตลอดอายุสัญญา : MRR-1.50%

สินเชื่อบ้านช่วยได้

อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1-3 : MRR - 1.50%
ปีที่ 4 จนตลอดอายุสัญญา : MRR - 0.50%

สินเชื่อบ้านเติมสุข

(สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทย)

อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1-3 : MRR - 1.50%
ปีที่ 4 จนตลอดอายุสัญญา : MRR - 1.00%
คลิกเพื่อเลื่อน

ดูรายละเอียด

สนใจขอสินเชื่อ


 • สินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานเพื่อการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อป : สำหรับธุรกิจ (สถานประกอบการ/โรงงาน)
  • ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี, 4.79 % (หรือเทียบเท่า MLR-1.46 %)
  • ระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี, 4.99 % (หรือเทียบเท่า MLR-1.26 %)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ K-Contact Center โทร.02-8888888


ต่อที่ 2 : รับส่วนลดผลิตภัณฑ์และค่าติดตั้งจากผู้ติดตั้งหลังคาที่เข้าร่วมโครงการสูงสุด 40%*

ต่อที่ 3 : รับฟรี! บริการบำรุงรักษาตลอดปี จากบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มูลค่าสูงสุด 5,000 บาท สำหรับ 100 ท่านแรก*

สินเชื่อเพื่อการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อป : สำหรับที่อยู่อาศัย


สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

 • ดอกเบี้ยเบาขึ้นเยอะ ผ่อนสบาย พร้อมรับวงเงินเพิ่ม

ผ่อนปกติ

อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-3
หลังจากนั้นจน
ตลอดอายุสัญญา
อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
(20 ปี)
แบบที่ 1
(*ทำประกันตามเงื่อนไข)
3.65%
MRR-1.50%3.65%
4.73%
แบบที่ 2
(ไม่ทำประกัน/ทำประกันนอกเหนือเงื่อนไข)
3.75%
MRR-1.50%
3.75%4.77%
คลิกเพื่อเลื่อน

ผ่อนล้านละ 3,300 บาท

อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-3
หลังจากนั้นจน
ตลอดอายุสัญญา
อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา
(20 ปี)
แบบที่ 3
(*ทำประกันตามเงื่อนไข)
ผ่อนล้านละ 3,300 บาท/เดือน 1 ปีแรก
3.65%
MRR-1.50%3.65%
4.73%
แบบที่ 4
(ไม่ทำประกัน/ทำประกันนอกเหนือเงื่อนไข)
ผ่อนล้านละ 3,300 บาท/เดือน 1 ปีแรก
3.75%
MRR-1.50%3.75%4.77%
คลิกเพื่อเลื่อน


*อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เท่ากับ 6.87% ประกาศ ณ วันที่ 15 ส.ค. 62 ระยะเวลายื่นกู้ 17 ต.ค. – 30 ธ.ค.62 และจดจำนองภายใน 31 ม.ค.63

​ ​
 • วงเงินสินเชื่อบ้านกสิกรไทย กำหนดให้กู้สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักประกัน และสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีราคาประเมินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้สูงสุด ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
 • รับวงเงินเพิ่ม! สามารถกู้เพิ่มเติมจากยอดคงค้างจากสถาบันการเงินเดิม (จำนวนจะเท่ากับจำนวนส่วนต่างระหว่างวงเงินอนุมัติทั้งจำนวน หักด้วยยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเดิม)
 • ใช้ได้กับหลักประกันที่อยู่อาศัยทุกประเภทหรืออาคารพาณิชย์ สำหรับการรีไฟแนนซ์เท่านั้น ไม่รวมการกู้ใหม่เพื่อซื้อบ้านใหม่ หรือบ้านมือสอง, ที่ดินเปล่าและบ้านสั่งสร้าง
 • *เงื่อนไขการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน (อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1 และแบบที่ 3) สำหรับลูกค้าที่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ตามเงื่อนไขดังนี้
  - ​มีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะ เวลากู้ หรือทุนประกันคุ้มครองเต็มวงเงินสินเชื่อรวม และเลือกระยะเวลาคุ้มครองขั้นต่ำ 70% ของระยะเวลากู้
 • ​​​​ลูกค้าที่เลือกอัตราดอกเบี้ยแบบที่ 3 หรือแบบที่ 4 ผ่อนล้านละ 3,300 บาท/เดือน 1 ปีแรก ลูกค้าต้องมีระยะเวลาการกู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทยตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เท่านั้น
 • ไม่สามารถกู้วงเงินเพิ่มเติมสินเชื่อตกแต่งบ้านกสิกรไทยได้

สินเชื่อบ้านช่วยได้

 • เงินได้แน่ แค่มีบ้าน
 • ​สำหรับใช้เป็นวงเงินใช้จ่ายส่วนบุคคล โดยใช้ที่อยู่อาศัยปลอดภาระของตนเองหรือของผู้อื่นที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ มาจำนองเป็นหลักประกัน
  - ไม่ต้องเป็นเจ้าของหลักประกันก็กู้ได้
  - ขอได้ทั้งเงินกู้หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) หรือจะเลือกทั้งสองอย่างพร้อมกัน
  - วงเงินสูง ผ่อนสบาย นานสูงสุด 30 ปี​​

 • อัตราดอกเบี้ย

  ปีที่ 1-3หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญาดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
  MRR - 1.50%MRR - 0.50%5.37%
  5.99%
  คลิกเพื่อเลื่อน


  *อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เท่ากับ 6.87% ประกาศ ณ วันที่ 15 ส.ค. 62 ระยะเวลายื่นกู้ 17 ต.ค. – 30 ธ.ค.62 และจดจำนองภายใน 31 ม.ค.63

  ระยะเวลาผ่อน

  • เงินกู้ (Loan) สูงสุดไม่เกิน 30 ปี (อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
  • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ต่ออายุวงเงินปีต่อปี

  วงเงิน

  • เงินกู้หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือวงเงินสินเชื่อทั้งสองประเภทรวมกัน สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน โดยกำหนดวงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
  • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
  • วงเงินกู้ร่วมกับวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี รวมสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท


  สินเชื่อบ้านเติมสุข

  • วงเงินสินเชื่อใหม่สบายๆ ใช้จ่ายได้อย่างใจ

  สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยที่มีประวัติการผ่อนชำระดี สามารถขอสินเชื่อใหม่เพื่อการอุปโภคบริโภค

  อัตราดอกเบี้ย

  ปีที่ 1-3
  หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญาดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (20 ปี)
  MRR - 1.50%MRR - 1.00%
  5.37%5.69%
  คลิกเพื่อเลื่อน

  *อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เท่ากับ 6.87% ประกาศ ณ วันที่ 15 ส.ค. 62 ระยะเวลายื่นกู้ 17 ต.ค. – 30 ธ.ค.62 และจดจำนองภายใน 31 ม.ค.63


  วงเงิน

  • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน


  ระยะเวลาผ่อน

  • สูงสุด 30 ​ปี


  *หมายเหตุ : รายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ ของสินเชื่อเพื่อการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อป สำหรับที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรับประกันการประหยัดพลังงานเพื่อการติดตั้งโซล่ร์รูฟท็อป สำหรับธุรกิจ (สถานประกอบการ/โรงงาน) ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด  *สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากแอปพลิเคชัน PEA Solar Hero หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center PEA Solar Hero Application โทร.02-7254955​  สินเชื่อบ้าน