โชว์ความเชื่อของคุณออกมา
แล้วเปลี่ยนให้เป็นพลัง ในครั้งนี้
จะเป็นตัวแทนความเชื่อให้กับทุกคน
ว่าวันนี้ "แค่เชื่อก็เป็นได้"
(Empower Your Belief)

Jennie

ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง
เพื่อไปให้ถึงจุดหมาย

Rosé

อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ และฝึกฝน
อย่ายอมให้อะไรมาหยุดความสำเร็จ

Lisa

เอาชนะทุกบททดสอบ
ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท

Jisoo

สนุกกับความท้าทายใหม่ๆ
และทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริง

เปลี่ยนพลังความเชื่อในตัวคุณ
ไปพร้อมกับ KBank
เพราะเราเชื่อว่า
#แค่เชื่อก็เป็นได้
#EmpowerYourBelief
#KBankxBLACKPINK