แสงเดือน ชัยเลิศ

ผู้อำนวยการศูนย์บริบาลช้าง
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

สตรีผู้ปลดแอกช้างไทย

แม้การทารุณกรรมช้างในประเทศไทยจะลดลงมากหากเทียบกับหลายสิบปีที่แล้ว แต่ แสงเดือน ชัยเลิศ ในฐานะผู้ก่อตั้งมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการศูนย์บริบาลช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือช้างไทย พร้อมกับขยายแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครให้แพร่หลายมากขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศ

พื้นที่แห่งความสุขของช้างกว่า 80 เชือก

ไม่ว่าจะเป็นช้างแก่ ช้างป่วย หรือช้างบาดเจ็บขั้นรุนแรง เรารับมาดูแลทั้งหมด ถึงจะมาเสียชีวิตกับเรา จะอยู่ต่อได้ไม่กี่วันก็ไม่เป็นไร เพราะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะได้สัมผัสกับความรัก ได้กลับมาเป็นช้างจริงๆ อีกครั้งหนึ่ง นอกจากช้างเรายังให้ความช่วยเหลือ กับสุนัข แมว ม้า วัว และสัตว์อีกหลายชนิด รวมแล้วกว่า 2,000 ชีวิต โดยไม่มีการจัดงานเรี่ยไรใดๆ พลังความช่วยเหลือทั้งหมดเกิดจากคนรักสัตว์และนักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้มาเห็นความรักอันบริสุทธิ์ในทุกส่วนของที่นี่

ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร

ในช่วงเริ่มต้นถือว่าหนักมาก เจอทั้งการหัวเราะเยาะ ถูกเรียกว่าปางช้างโลกสวย บ้างลุกขึ้นมาต่อต้าน จึงไม่แปลกที่จะเกิดความกลัวขึ้นในใจ แต่ตัวเราเองกลัวก็ไม่เท่าช้างกลัว นอกจากนี้ยังถูกกล่าวหาว่าทำลายวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างที่ต้องมีโซ่ สับตะขอ ใส่แหย่ง แต่เมื่อเราพยายามปลดล็อกความคิดให้ปางช้างทั้งหลายว่าช้างควรอยู่อย่างมีความสุข ปราศจากการทารุณกรรม นักท่องเที่ยวเพียงได้ชมความงามตามธรรมชาติของช้างและมีส่วนร่วมในการดูแล ก็น่าจะพอแล้ว ทุกวันนี้นอกจากปางช้างไทยจะเริ่มเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจมาเป็นการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมากขึ้น ต่างประเทศก็เดินทางมาศึกษาและทำตามเรามากขึ้นด้วย ได้เห็นแบบนี้ใจก็รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย และคิดว่าอีก10 ปีนับจากนี้ ช้างที่ถูกทำทารุณกรรมน่าจะหมดไปจากประเทศไทย

ทุกคนสามารถพูดแทนช้างได้

เราคือพลเมืองของโลกที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในที่นี้หมายรวมถึงสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ด้วย สิ่งหนึ่งที่เห็นจากช้างได้ชัดเจนคือเรื่องความรัก เวลารักใคร รักจริง จงรักภักดี ในหมู่ช้างด้วยกันเอง เมื่อได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันก็จะยิ่งรักกันมากขึ้น เป็นเพื่อนกันจนถึงวันที่ล้มตัวลงตาย เราไม่ควรมองช้างเป็นสัตว์ที่ต่ำชั้นกว่าเรา นั่นเป็นความคิดที่ผิด เพราะเขามีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าเรามาก จงมอบความรักความเมตตา เมื่อใดที่เห็นช้างถูกทำร้าย ถูกทารุณกรรม ช่วยพูดแทนพวกเขาด้วย

ขอบคุณนิตยสาร HELLO!

การอยู่ร่วมกัน

ควรอยู่แบบไม่มีกำแพง
หรือชนชั้นวรรณะ
อย่าคาดว่าสัตว์ไม่มี
ความรู้สึก เขารักลูกและ
ครอบครัวเหมือนกับเรา