ม.ล.ภาวินี สันติศิริ (ศุขสวัสดิ์)

ผู้ก่อตั้งสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์

นักออกแบบสร้างสรรค์สังคม

ม.ล.ภาวินี สันติศิริ (ศุขสวัสดิ์) หนึ่งในอินทีเรียดีไซเนอร์และนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชื่อดัง ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ ไม่เพียงประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ หากยังเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตฝีมือแรงงานด้านหัตถกรรมพร้อมกับเปลี่ยนแนวคิดของการนำสิ่งของไร้ประโยชน์ มาสร้างมูลค่า และสร้างรายได้ให้กับคนไทย

งานออกแบบเพื่อยกระดับชีวิตคนไทย

ย้อนกลับไปเกือบ 20 ปี เราได้รับการสนับสนุนจากโครงการหนึ่ง เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีอาชีพและรายได้โดยมีโจทย์ว่าจะนำผักตบชวามาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง เนื่องจากในขณะนั้นผักตบชวามีอยู่ตามแม่น้ำลำคลองจำนวนมากจนกลายเป็นปัญหาระดับประเทศ จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการวิจัยอยู่หลายปีจนสามารถนำผักตบชวาที่ดูไร้ค่ามาผ่านกรรมวิธีและเทคนิคในการรีดแบน ทอ ถัก สาน เพื่อทำเป็นวัสดุในการทำของใช้ และออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เป็นครั้งแรกของโลก โดยเริ่มจากมีเจ้าหน้าที่ลงไปตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อแนะนำ สาธิต และสอน ให้ชาวบ้านในชุมชนมาเรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดให้พวกเขามีฝีมือแรงงานเพื่อสร้างมูลค่า สร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชน

นำดีไซน์ไทยดังไกลถึงปารีส

เราได้ร่วมงานกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ในโปรเจกต์ชื่อ Isaan T-Style ซึ่งได้มีโอกาสไปพัฒนายกระดับสินค้าในเขตภาคอีสานให้ออกมาเป็นงานดีไซน์ที่ขายได้ในตลาดโลก โดยลงพื้นที่ไปทำงานกับชาวบ้านและกลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันทำหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับ และของตกแต่งบ้าน โดยนำความคิดสร้างสรรค์และงานดีไซน์ใส่ลงไปจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโมเดิร์น โดดเด่น สามารถส่งออกไปขายยังตลาดต่างประเทศได้ อย่างที่ปารีสทุกปีเราจะไปแสดงผลงานที่ Maison & Objet ซึ่งได้รับการตอบรับจากดีไซเนอร์ระดับโลกเป็นอย่างดี ยิ่งเมื่อเขาทราบว่าผลงานเหล่านี้ได้ผลิตร่วมกับกลุ่มชาวบ้านก็ยิ่งเพิ่มความสนใจและพร้อมสนับสนุน นอกเหนือจากเป็นงานที่ท้าทายและสนุกสนานเรายังได้ช่วยให้คนในพื้นที่แถบอีสานมีรายได้เพิ่มขึ้น ได้พัฒนาฝีมือ และส่งต่อความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป

พลังเครือข่ายนักออกแบบ

ในฐานะนายกสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์ เรามีการร่วมมือกับภาครัฐและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานดีไซน์เกือบ 100 บริษัท เพื่อสนับสนุนเรื่องการออกแบบให้กับวงการนักออกแบบไทยในเรื่องการผลิตสินค้าส่งออก สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพด้วยแรงคิด แรงใจ และแรงกาย โดยเฉพาะการส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อให้พวกเขาสร้างงานให้ดีขึ้นไปอีกในอนาคต

ขอบคุณนิตยสาร HELLO!

สร้างสรรค์

งานออกแบบที่มีคุณภาพ
ควรต้องใช้ทั้ง
แรงคิด แรงใจ และแรงกาย