ศ. ภญ. ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

ประธานมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุิ์

เภสัชกรยิปซี

ท่ามกลางฉายาที่ผู้คนเรียกขานมาตลอดหลายปีทั้งเภสัชกรยิปซี นางสิงห์ หรือนางฟ้า แต่สำหรับ ศ. ภญ. ดร.กฤษณา ไกรสินธุิ์ ผู้คิดค้นยาต้านไวรัสเอดส์ AFRIVIR ที่ได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยและต่างประเทศจำนวนมหาศาล กลับคิดว่าตนเองเป็นเพียงคนคนหนึ่งที่ไม่ตีกรอบตัวเอง ซึ่งเป็นที่มาของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ไร้ขีดจำกัดจนประจักษ์แก่สายตาชาวโลก

วางใจไว้เหนืออุปสรรค

ย้อนกลับไปช่วงที่คิดค้นยาเอดส์ครั้งแรกในเมืองไทย ตลอดสามปีต้องยืนหยัดด้วยตัวเอง ไม่มีใครยื่นมือมาช่วย ทดลองกับตัวเอง เจาะเลือดทุกชั่วโมง มีเข็มปักอยู่ที่แขนเกือบตลอดเวลา ถามว่าทำไปทำไม ตัวเองหรือญาติพี่น้องก็ไม่มีใครป่วยเป็นโรคนี้ แต่เราจะปล่อยให้อุปสรรคทางกายมาเอาชนะเราได้อย่างไร ในเมื่อรู้อยู่แก่ใจว่าเราช่วยได้ การเดินทางไปทำงานในต่างประเทศมีอุปสรรคตั้งแต่น้อยไปถึงขั้นเสี่ยงชีวิต อย่างที่คองโกดูเหมือนภาษาจะเป็นอุปสรรค แต่เมื่อเราเน้นการสอนให้ทำตาม สุดท้ายก็ผลิตยาออกมาได้ ก่อนจากกันเขายังขอบคุณที่มอบความรู้ให้ และยังบอกว่าแม้จะเป็นโจรหรือสงครามก็ไม่สามารถพรากความรู้ไปจากเขาได้ ล่าสุดประเทศเปรูเชิญให้ไปช่วยผู้ที่เสพติดใบโคคา พวกเขาไม่ทำงานจนรัฐบาลเป็นกังวลว่าประเทศจะไม่เกิดการพัฒนา เรียนตามตรงว่ายังคิดหาวิธีไม่ได้ แต่อย่างไรก็ต้องไป ขนาดเหตุการณ์จี้เครื่องบินเรายังผ่านมาได้ คงไม่มีอะไรยากเกินจะทำ

การช่วยเหลือไม่ได้หยุดอยู่เพียงยาต้านไวรัสเอดส์

ไม่ต้องไปหาแรงบันดาลใจที่ไหน มีแค่ความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นก็เพียงพอแล้ว มุ่งเป้าหมายไปที่เขาเหล่านั้น เจอโจทย์อะไรก็หาทางแก้ไปเรื่อยๆ อย่างโมเดลที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ของไทยเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้คนในพื้นที่ปลูกสมุนไพร และเป็นที่มาของรถแปรรูปสมุนไพรคันแรกของโลกที่เริ่มใช้งานแล้วในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการนำเอาโรงงานเคลื่อนที่ไปไว้ในชุมชน สามารถทำการผลิตได้รวดเร็ว สมุนไพรจึงมีความบริสุทธิ์ สิ่งที่มากกว่าการคิดนอกกรอบคือการให้ใจกับพวกเขา แล้วเมื่อเขาให้ใจกลับมา ไม่ว่าเรื่องใดก็สามารถทำให้สำเร็จได้

อนาคตอยู่แค่หนึ่งเมตรข้างหน้า

เป็นคนไม่มองอะไรในระยะไกล เพียงใช้ชีวิตในทุกวันให้มีคุณค่า มองแค่หนึ่งเมตรข้างหน้าตัวเอง บางคนติดยึดกับเกียรติยศ ชื่อเสียง จากโลกนี้ไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ แต่ถ้าเราทำเพื่อคนอื่นก็ยังจะมีสิ่งที่ดีเหลืออยู่และขอให้เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในการช่วยเหลือผู้อื่น และควรเริ่มต้นทำตั้งแต่วันนี้

ขอบคุณนิตยสาร HELLO!

จิตใจ

ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
ต้องกว้างไกล ไม่มี
พรมแดน หากทลาย
กำแพงที่อยู่รอบตัวลงได้
เราก็คือคนของโลก และ
ทุกคนเป็นคนเหมือนกัน