Issue 19
July 2018

YOUR DELIGHT

ECONOMIC HORIZON

The New Chapter of
Malaysian Economy

การเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจครั้งสำคัญบนปัจจัยพื้นฐานที่ยังเปราะบาง

การกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอีกครั้ง ของ ‘มหาธีร์ โมฮามัด’ ในวัย 92 ปี นับเป็นการเปลี่ยนขั้วฝ่ายบริหารซึ่งอาจมีผลต่อการดำเนินนโยบายหลายอย่างของประเทศ

มหาธีร์ โมฮามัด ประกาศนโยบายเศรษฐกิจใหม่ที่แตกต่างจากรัฐบาลชุดเก่า โดยเฉพาะนโยบายการลงทุนของประเทศที่มีการทบทวนโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เริ่มจากการยกเลิกแผนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับสิงคโปร์ เพื่อลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศที่มีสัดส่วนสูงกว่า 65% ของ GDP ซึ่งน่าจะมีส่วนช่วยรักษาเสถียรภาพทางเงินของมาเลเซียในระยะยาว

SPECIAL REPORT

“Smart Beta” การลงทุนแบบ Smart

หลายคนอาจสงสัยว่า ระหว่าง Active fund กับ Passive fund ควรเลือกลงทุนแบบไหน เพราะกองทุนทั้ง 2 ประเภท มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันในหลายด้าน


หัวข้อ Active fund Passive fund

ผลตอบแทนคาดหวัง

มากกว่าดัชนีชี้วัด

ใกล้เคียงดัชนีชี้วัด

กลยุทธ์การลงทุน

คัดเลือกหลักทรัพย์ตามมุมมอง
ของผู้จัดการกองทุน

ลงทุนในสัดส่วนที่เลียนแบบดัชนี

ต้นทุนการบริหารจัดการ

สูง

ต่ำ

ค่าธรรมเนียม

สูง

ต่ำ


แต่ก็ยังมีวิธีลงทุนอีกทางเลือก ที่รวมข้อดีของกองทุนทั้ง 2 ประเภทไว้ เรียกว่า “Smart Beta”

PRODUCT & SERVICE HIGHLIGHT

PRODUCT

K-ART : กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น

  • กองทุนหลักมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกในทุกสภาวะตลาด โดยใช้โปรแกรมจัดการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี BIG DATA และ MACHINE LEARNING ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกหุ้นในสหรัฐฯ แคนาดา และลาตินอเมริกา
  • มีการเพิ่มสถานะการลงทุนให้สูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก (LEVERAGE) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวัง ผ่านการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับหุ้นในทวีปอเมริกาแทนการลงทุนในหุ้นโดยตรง
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตการลงทุนโดยรวม เนื่องจากกองทุนหลักมีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่น เช่น หุ้น ตราสารหนี้และสินค้าโภคภัณฑ์ ในระดับต่ำ

SERVICE

บริการอัพเกรดที่นั่งตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศของสายการบินนกแอร์และแอร์เอเชีย

อัพเกรดที่นั่งพิเศษ

เสิร์ฟอาหาร

น้ำหนักสัมภาระ

EXCLUSIVE EXPERIENCE

‘ร้านโบลาน’ สรรพรสสำรับโบราณ ย้อนรอยตำนานอาหารไทย
สรรพรสของอาหารคาวหวาน และเครื่องดื่ม แบบไทยตำรับโบราณ ซึ่งหารับประทานได้ยาก เป็นความพิเศษที่เดอะวิสดอมกสิกรไทยตั้งใจมอบเป็นประสบการณ์สุดรื่นรมย์ให้ลูกค้าผ่านมื้ออาหาร ที่รังสรรขึ้นโดย คุณดวงพร ทรงวิศวะ หรือเชฟโบ เจ้าของร้านโบลาน
อ่านเพิ่มเติม

แบบสำรวจความพึงพอใจของ THE WISDOM Onward