Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​

        ในช่วงเวลาเกือบครึ่งปีที่การแพร่ระบาดของ COVID-19 เกิดขึ้น ตั้งแต่ปลายปี 2019 เป็นต้นมา ถึงแม้สถานการณ์ในหลายพื้นที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ก็ยังเป็นที่ต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ก็มีการนำมาใช้เพื่อช่วยให้การดำเนินชีวิต สามารถกลับสู่สภาวะปกติได้ในบางส่วน ทั้งในเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หรือจะเป็นแนวคิดการปรับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่ถูกนำมาปรับใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตทั่วไป โดยในหลายพื้นที่และหลายหน่วยงาน ได้เริ่มมีมาตรการการผ่อนปรนข้อบังคับ สถานที่ ศูนย์การค้า ร้านอาหาร ธนาคาร ฯลฯ ได้เริ่มกลับมาเปิดให้บริการภายใต้ข้อบังคับการป้องกันต่าง ๆ ในวันนี้ Ultimate Leisure ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการดูแลตัวเองของทุกท่าน จึงได้นำข้อแนะนำหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย (Safety Tips) เมื่อมีความจำเป็นต้องไปสถานที่ต่าง ๆ มาให้ทุกท่านกัน


ก่อนออกจากบ้าน 
        สิ่งที่จำเป็นก็คงเป็นที่ทราบกันดีว่าต้องสวมหน้ากากอนามัย ในหลายสถานที่นั้น มีมาตรการไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการ แต่เพื่อความปลอดภัยของตัวทุกท่านเองแล้ว ก็ไม่ควรที่จะละเลยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านเช่นกัน การแต่งกายให้มิดชิด พกเจลล้างมือหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ และหมั่นล้างมือเป็นประจำ พกกระดาษทิชชู่ พร้อมทั้งสังเกตุอาการของตัวเอง ว่ามีอาการป่วยใด ๆ หรือไม่ หากพบว่ามีอาการที่เข้าข่าย ควรหลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน แต่หากไม่มีก็ควรใช้ความระมัดระวังในการออกเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ


การเดินทาง
        ในกรณีที่เดินทางด้วยรถสาธารณะนั้น มีความเสี่ยงสูงกว่าการเดินทางด้วยรถโดยสารส่วนบุคคล จึงควรระมัดระวังในการรักษาระยะห่างจากคนรอบข้าง รวมทั้งหมั่นล้างมือหลังจากสัมผัสบริเวณต่าง ๆ ที่อาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ ในกรณีเดินทางโดยรถส่วนตัว ก็ไม่ควรละเลยเรื่องความสะอาดเช่นกัน เช่นการรับบัตรจอดรถ การชำระเงินค่าผ่านทาง เป็นต้น


ร้านอาหาร
        ก่อนไปใช้บริการร้านอาหาร เพื่อความแน่ใจ ควรศึกษาหรือสอบถามถึงแนวทางการรักษาความสะอาดของทางร้านอาหารก่อน เนื่องจากร้านอาหารแต่ละที่นั้นมีมาตรการที่ต่างกันออกไป และควรทำการสำรองที่นั่งไว้ล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการยืนรอหน้าร้านอาหาร การพกพาอุปกรณ์การรับประทานอาหารส่วนตัว เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการรับประทานอาหารที่ร้าน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจในความสะอาดของอุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหารอีกด้วย


ร้านตัดผม
        ร้านตัดผมนั้นถือเป็นสถานที่ที่มีความต้องการสูงมาก ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมาตรการที่ร้านตัดผมหลาย ๆ ที่เลือกใช้นั้น เป็นการจำกัดการเข้าใช้บริการ เพียง 1 ท่านเท่านั้น เพื่อลดการกระจายของเชื้อที่อาจปนเปื้อนกันเศษของเส้นผม เพราะร้านตัดผมส่วนใหญ่นั้น มีลักษณะเป็นพื้นที่ปิด ดังนั้นหากต้องการใช้บริการร้านตัดผม ควรทำการนัดหมายวันและเวลาที่ต้องการใช้บริการอย่างแน่ชัด


ร้านสะดวกซื้อ / ซุปเปอร์มาเก็ต
        การเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นยังมีความจำเป็นอยู่ตลอด จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น หากมีความจำเป็นต้องไปซื้อของที่ซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านค้าสะดวกซื้อ ก็ควรมีการวางแผนถึงรายการสิ่งของที่ต้องการซื้อก่อน และหลีกเลี่ยงการสัญจรภายในระยะประชิด รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสสินด้าโดยไม่จำเป็น หมั่นล้างมือด้วยเจลล้างมือหรือสเปรย์แอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ 


ธนาคาร
        การทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่ง แต่ในปัจจุบันนี้ หลายธุรกรรมทางการเงิน สามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชั่นและเว็บไซต์ของทางธนาคาร รวมไปถึงบริการผู้ช่วยส่วนตัวในด้านต่าง ๆ ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากที่สุด แต่หากมีเหตุจำเป็นต้องติดติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อทำธุรกรรมที่ธนาคาร สิ่งที่ควรทำคือการหมั่นล้างมือให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ 


โรงพยาบาล
        ก่อนเดินทางเข้าไปที่โรงพยาบาล ควรโทรศัพท์เพื่อนัดหมาย วัน และ เวลาในการเข้าพบแพทย์ เพื่อให้การเข้าตรวจ หรือ ปรึกษาปัญหาสุขภาพเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงควรปฏิบัติตามมาตรการของโรงพยาบาลที่ท่านไปใช้บริการเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของท่าน

หากแต่นอกเหนือจากการเข้าพบแพทย์ ณ โรงพยาบาล เพื่อปรึกษา หรือ สอบถามปัญหาสุขภาพ ยังมีตัวเลือกอีก 1 ช่องทางนั่นคือ Virtual Hospital จากโรงพยาบาลสมิติเวช บริการที่จะมาอำนวยความสะดวก ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพระยะไกล ด้วยการปรึกษาแพทย์ผ่าน Real-Time Video Call ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการเจาะเลือดรวมถึงการจัดส่งยาถึงบ้าน เสมือนการมารับบริการที่โรงพยาบาล พิเศษ สำหรับลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทยสามารถเข้ารับบริการปรึกษาแพทย์ สามารถะเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่​ 


แนวทางการใช้สถานที่ต่าง ๆ นั้นเป็นเพียงข้อแนะนำ แต่สิ่งที่ปลอดภัยที่สุดคือการงดการใช้บริการในสถานที่ ที่มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก การป้องกันตัวเองยังคงเป็นสิ่งที่ต้องระลึกถึงอยู่เสมอ แม้ในสถานการณ์ที่อาจทุเลาลงบ้างแล้วก็ตาม การมีสติและไม่ประมาท เปลี่ยนพฤติกรรม ให้สอดคล้องกับแนวความคิดของการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หรือจะเป็นแนวคิดการปรับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 


กลับ