Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​​​​

ก้าวข้ามภาวะมีบุตรยาก ด้วยโปรแกรมดูแลสุขภาพ

ตามแบบฉบับของ BDMS Wellness Clinic


          ด้วยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพ ความพร้อมในการสร้างครอบครัวของคนไทยซึ่งเริ่มมีความเสี่ยงเกิดภาวะมีบุตรยากมากขึ้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่วงการแพทย์ไทยได้ทำการศึกษา และ พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพร้อมที่จะรองรับในการให้ความช่วยเหลือคู่สามีภรรยาที่อยากมีบุตร ได้วางแผนสร้างครอบครัวในอนาคตอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

          เช่นเดียวกันกับแนวคิดของ BDMS Wellness Clinic สถาบันการให้บริการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นเรื่องของเวชศาสตร์การป้องกันรูปแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี และ ทีมแพทย์ที่มีชื่อเสียงและความชำนาญระดับโลกเข้ามาร่วมดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างครอบครัวในอนาคตให้สมบูรณ์แบบด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และ นวัตกรรมทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยผ่านการให้บริการของ Fertility Clinic หรือ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก และ สำหรับครอบครัวที่กำลังประสบปัญหาเรื่องการมีบุตร วันนี้เรามีคำแนะนำดี ๆ จาก ดร.พูลศักดิ์ ไวความดี ผู้อำนวยการคลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก BDMS Wellness Clinic และ ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและการเจริญพันธุ์ ที่มาส่งต่อข้อมูล อัพเดตเทรนด์การรักษาสุขภาพ เทคโนโลยีการรักษาภาวะมีบุตรยาก และ ตอกยํ้าความสามารถในการรองรับแผนการมีบุตรของครอบครัวไทยในปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ
เริ่มต้นวางแผนการมีบุตร เตรียมพร้อมสร้างครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบในอนาคต

          อย่างที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันคนไทยเริ่มวางแผนการมีบุตรที่ล่าช้าลง ซึ่งกว่าจะรอเมื่อพร้อม อายุ และ สุขภาพของคุณผู้หญิงก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการมีบุตรเสียแล้ว ทำให้ในที่สุด หลายครอบครัวเริ่มประสบกับปัญหาเรื่องการมีบุตร และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี คุณหมอจึงพยายามสร้างความเข้าใจให้แก่ทุกครอบครัวเสียใหม่ เน้นยํ้าถึงการวางแผนมีบุตรว่ามีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการวางแผนการเงินหรือหน้าที่การงานเลย หากคิดจะมีลูกในอนาคต ก็ควรวางแผนกันให้ดีนับตั้งแต่แรก เพราะถ้ายิ่งวางแผนช้า อายุมากขึ้น โอกาสที่จะมีลูกก็จะยากขึ้นตามไปด้วยดร.พูลศักดิ์ เอ่ยถึงปัจจัยหลักของการมีบุตรยากไว้ว่า “ส่วนใหญ่แล้วมีสาเหตุมาจากการละเลยวัยเจริญพันธุ์ คนยุคใหม่มักให้ความสำคัญของการแต่งงาน มีครอบครัวมาเป็นลำดับสุดท้าย รองจากการศึกษาและหน้าที่การงานเสมอ ทำให้ล่วงเลยวัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงไปโดยปริยาย ชัดเจนที่สุดก็เมื่ออายุเลยวัย 35 ปีขึ้นไป ซึ่งกลุ่มผู้หญิงในวัยนี้เริ่มมีปัญหาเรื่อง

          เซลล์ไข่ฝ่อ ปริมาณไข่ลดน้อยลง รวมถึงคุณภาพของไข่ก็ลดน้อยลง ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากเพิ่มขึ้น 20-30 เปอร์เซ็นต์ หากเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่เนิ่น ๆ ได้รับคำแนะนำจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อหาทางรักษา ก็จะสามารถก้าวผ่านภาวะมีบุตรยากไปได้ในที่สุด”

          นอกจากนี้ยังพบว่าภาวะมีบุตรยากบางส่วน อาจมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมเสี่ยง การใช้ชีวิตที่มีความสุ่มเสี่ยง อาทิ ดื่มเหล้า สูบบุหรี่มากเกินไป รวมถึงคุณผู้หญิงที่มีความเครียดสูงก็มักเกิดช็อกโกแลตซีสต์ที่มาทำลายเซลล์ในรังไข่ จนจำนวนเซลล์ไข่ลดลงรวดเร็วกว่าปกติได้เช่นกันเทรนด์การรักษาภาวะมีบุตรยากในปัจจุบัน

          เพราะครอบครัวคืออีกหนึ่งพื้นฐานสำคัญของการใช้ชีวิต การเติมเต็มความสุข สร้าง ครอบครัวให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น จึงต้องอาศัยตัวช่วยเสริมอย่างคลินิกรักษาการมีบุตรยาก มาให้คำแนะนำเพื่อวางแผนการมีบุตรในอนาคต ซึ่งปัจจุบันก็มีการเปิดให้บริการเพื่อ รองรับหลายครอบครัวเลยทีเดียว รวมถึงในส่วนของ BDMS Wellness Clinic ที่พร้อมให้ คำปรึกษา ดูแลคนไข้แต่ละเคสแบบองค์รวม ด้วยการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของการมีบุตรยากของครอบครัวนั้น ๆ เริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนมีบุตร การค้นหาสาเหตุของภาวะมี บุตรยาก และการแก้ไขปัญหาทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก จนกระทั่งคนไข้มีความพร้อมที่จะมี บุตรอย่างเต็มที่ เป็นไปตาม Mission หรือพันธกิจของทางคลินิก เสาะหาแนวทางให้คู่สมรส ที่เข้ามาปรึกษาปัญหานั้นมีบุตรที่สมบูรณ์และแข็งแรงเทคโนโลยีและโปรแกรมดูแลสุขภาพโดย BDMS Wellness Clinic ที่จะทำให้การมีบุตรยาก ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

          หัวใจสำคัญของการรักษาภาวะมีบุตรยากให้ประสบความสำเร็จนั้นดร.พูลศักดิ์ได้เผยแนวทางการรักษาตามแบบฉบับของ BDMS Wellness Clinic ไว้ว่าเป็นการดูแลและรักษาสุขภาพแบบองค์รวม คือผ่านกระบวนการตรวจที่ครบวงจร เนื่องด้วยคลินิกแห่งนี้มีการรวมทีมการรักษาอย่างมีศักยภาพ ด้วยทีมแพทย์และทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้านที่เข้ามามีส่วนช่วยในการรักษา โดยเฉพาะด้านการชะลอวัยที่หลายฝ่ายทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่เหมาะสมกับสุขภาพของแต่ละบุคคลFertility Clinic เป็นอีกหนึ่งคลินิกเฉพาะทางของ BDMS Wellness Clinic ที่ตอบสนองความต้องการสร้างครอบครัวของคนในยุคปัจจุบันที่มีเพิ่มขึ้นโดยผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้น ประกอบกับการหาสาเหตุของอาการต่าง ๆ เพื่อการรักษา เตรียมความพร้อมการมีบุตรของคู่สมรสส่วนปัจจัยหลักที่มาส่งเสริมประสิทธิภาพในด้านการรักษา มีองค์ประกอบ 3 ประการ ประการแรก คือมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากที่มากด้วยประสบการณ์ มีความรอบรู้ด้านสูติศาสตร์ ประการที่ 2 คือ ทีมนักวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการที่เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงตัวอ่อน และประการสุดท้าย คือมีห้องปฏิบัติการที่พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีในการเลี้ยงตัวอ่อนที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังต้องมีการพัฒนาต่อยอดความรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เทียบเท่าระดับสากล ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เองที่เรียกได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบหรือความโดดเด่นในการให้บริการของสถาบันแห่งนี้

          ดร.พูลศักดิ์ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “ทุก ๆ ขั้นตอน มีการตรวจสอบอย่างละเอียด เพราะมีบางกรณีที่ผู้รักษาเคยมีบุตรที่มีพันธุกรรมแฝง ทำให้เด็กเกิดความผิดปกติทางร่างกาย ซึ่งท้ายที่สุดทางทีมก็ประสบความสำเร็จด้วยเทคโนโลยีล่าสุดที่นำมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวอ่อนไหนมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากที่สุด ก่อนจะนำย้ายเข้าไปในโพรงมดลูก หรือจะเป็น Precision Medicine เทคโนโลยีการแพทย์แบบแม่นยำ ซึ่งช่วยลดการคาดเดาเรื่อง DNA และโครโมโซมของตัวอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางทีมค่อนข้างภูมิใจกับผลลัพธ์และความสำเร็จที่สามารถช่วยเหลือผู้เข้ารับการรักษาให้ตั้งครรภ์ได้อย่างมีความสุขมี Peace of Mind นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นกระบวนการไปจนถึงวันที่มีบุตรโดยสมบูรณ์”เบื้องหลังความสำเร็จของทีมงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสู่แนวทางการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ

          จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยของเรามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และ นวัตกรรมทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ที่ทันสมัย นับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มาเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากได้วางแผนและรับการรักษา ประสบความสำเร็จในการมีบุตรที่สมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้ว การเก็บเซลล์ไข่ของฝ่ายหญิงเอาไว้ การเก็บอสุจิของฝ่ายชาย และเทคโนโลยีที่นำมาใช้ เท่ากับเป็นการคัดกรองโรคทางพันธุกรรม ความผิดปกติในระดับโครโมโซมของตัวอ่อนด้วยการตรวจดีเอ็นเอ ทำให้สามารถคัดเลือกตัวอ่อนที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงที่สุดก่อนการฝังตัว พร้อมศึกษาร่างกายอย่างถี่ถ้วน ทำให้สามารถคาดการณ์สุขภาพในอนาคตวางแนวทางป้องกัน ปรับปรุงสมรรถนะทั้งกายและจิตใจ พร้อมมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อมีบุตร สามารถเข้ามาขอคำปรึกษากับทาง BDMS Wellness Clinic ก่อนได้ เพื่อที่จะได้วางแผนครอบครัว ตรวจสอบประสิทธิภาพ ความสามารถด้านภาวะเจริญพันธุ์อันจะนำไปสู่การมีสถานะทางครอบครัวที่สมบูรณ์ และในกรณีที่ยังไม่พร้อมเข้ารับการดูแลจากทางคลินิก ก็ควรหันมาใส่ใจ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ งดการมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยง เช่น การใช้ชีวิตที่เคร่งเครียดเร่งรีบ พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือไลฟ์สไตล์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาเซลล์ไข่ให้มีประสิทธิภาพดังเดิม รู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมเริ่มต้นวางแผนการมีครอบครัวกันเสียตั้งแต่ตอนนี้ ดีกว่าหมดหนทางแก้ไข ไม่สามารถมีบุตรได้อีกต่อไปอย่างถาวรBDMS Wellness Clinic : Fertility Clinic​

กลับ