Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​K-CHANGE-A(A) กองทุนเปิด เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน
​​​​​“สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ยั่งยืน พร้อมช่วยโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น” 
​​
ทำไมต้อง K-CHANGE-A(A)?
 • มุ่งลงทุนบริษัททั่วโลกที่ส่งผลกระทบและให้ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Positive Impact investing) มีหลักธรรมาภิบาล โดยสนับสนุนให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ใน 4 ด้าน คือ โอกาสทางการศึกษา สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และ โอกาสทางสังคม
 • จากผลการวิจัยพบว่าการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนจะมีผลการดำเนินงานที่วัดได้ เช่น Return on equity (ROE) ดีกว่าบริษัทที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยกว่า
 • มีเป้าหมายการลงทุน เหนือกว่าตัวเทียบวัด MSCI All Country World Index (ACWI) + 2% ในการวัดแบบ rolling return 5 ปี บริหารโดยกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ Baillie Gifford
 • เลือกลงทุนในหุ้นประมาณ 25 - 50 บริษัททั่วโลก ลงทุนระยะยาวและหุ้นเติบโตสูง
 • ไม่จ่ายปันผล และมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75%

ตัวอย่างบริษัทที่กองทุนลงทุน
 • TESLA MOTORS บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยบริษัทเริ่มขยายฐานไปยัง กลุ่ม Mass มากขึ้น ขณะเดียวกันก็มีการผลิตรถยนต์ประเภทใหม่ ๆ อย่างรถบรรทุกและรถบัส ไม่เพียงรถยนต์ของ TESLA ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการปล่อย CO2 แล้ว บริษัทยังคำนึงถึงกระบวนการผลิตเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสังคมน้อยที่สุด
 • M3 ผู้ให้บริการทางการแพทย์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ให้ผู้ป่วยเข้าถึงการแนะนำของแพทย์ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงและมีประสิทธิภาพ
 • BEYOND MEAT ผู้นำธุรกิจเนื้อสัตว์ที่ทำจากพืช ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพ จากการศึกษาวิจัยเชื่อว่าการบริโภคเนื้อสัตว์เป็นสาเหตุการเกิดมะเร็ง และกระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจคือ เบอร์เกอร์ไร้เนื้อสัตว์ แต่ให้รสชาติและผิวสัมพัสที่เสมือนเนื้อจริง สามารถเจาะตลาดผู้บริโภคในประเทศสหรัฐฯ ได้ในวงกว้าง

กองทุนนี้เหมาะกับใคร?
 • ผู้ลงทุนที่เห็นความสำคัญของการลงทุนในบริษัทที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ให้กับสังคมและคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นดังกล่าว
 • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
 • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
 • ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

​นักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ หลักทรัพ​ย์กสิกรไทย คลิก​


ช่องทางการลงทุน​

​​
กลับ

​​