Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​ ในปี 2023 จะมีช่วงเวลาสำคัญทางโหราศาสตร์ของไทย โดยเกิดขึ้นจากดาวที่มีอิทธิพลอย่างดาวศุกร์ และ ดาวเสาร์เกิดการโยกย้ายตำแหน่ง รวมไปถึงดาวราหูได้เคลื่อนที่ทับลัคนาเมือง และ ทับอาทิตย์ตนุเศษของดวงเมือง โดยตามความเชื่อจะส่งผลทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ได้ โดยช่วงระยะเวลาที่จะเกิดการเปลี่ยนเปลงใหญ่ ๆ คือช่วง มีนาคม เมษายน และ ช่วงเดือนตุลาคม ดังนั้นวันนี้ Faith and Fortune จึงรวบรวมวัดไทยชื่อดัง ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด เพื่อให้ทุกท่านได้ขอพรเสริมโชคลาภ ความรุ่งเรือง พร้อมทั้งปัดเป่าสิ่งไม่ดีในชีวิต ผ่อนหนักให้เป็นเบากันค่ะ
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
Address : 34 ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
Map : Google Map | Open : ทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น.

วัตอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ “วัดอรุณฯ” หรือที่นิยมเรียกในภาษาพูดกันว่า “วัดแจ้ง” หนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของกรุเทพฯ เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก จึงทำให้เป็นวัดที่ได้รับความเลื่อมใส ศรัทธาเป็นอย่างมาก โดยมีเอกลักษณ์โดดเด่น คือ ยักษ์กายสีขาว และ สีเขียวยืนเฝ้าประตูซุ้มยอดมงกุฏทางเข้าพระอุโบสถตามความเชื่อในสมัยก่อน ยักษ์สองตนนี้ทำหน้าที่ปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ภายใน คือ พระประธานนามว่า “พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่เป็นศิลปะในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งกล่าวกันว่ารัชกาลที่ 2 หรือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงปั้นวงพระพักตร์ของพระพุทธรูปองค์นี้ด้วยพระองค์เอง อีกทั้งส่วนของพระวรกายถูกปั้นโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 นอกจากนี้ที่ฐานของพระพุทธอาสน์ของพระประธาน ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 2 อีกด้วย

สำหรับความเชื่อมาแต่โบราณในการมากราบไหว้ที่วัดอรุณฯ นั้นมีอยู่ว่า ‘หากมาไหว้พระวัดอรุณฯ ชีวิตจะโรจน์รุ่ง ทุกวันคืน’ เป็นการเสริมชะตาให้ชีวิตพบเจอแต่ความรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีฤกษ์ชัย ปัดเป่าภัยร้าย ให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างราบรื่นวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
Address : 77 ถ.จักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
Map : Google Map | Open : ทุกวัน เวลา 06.00 – 18.30 น.

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร หรือ เรียกกันสั้น ๆ ว่า วัดชนะสงคราม เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเดิมชื่อวัดแห่งนี้ คือ “วัดกลางนา” และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ในช่วงรัชกาลที่ 1 โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดตองปุ” ก่อนจะเปลี่ยนเป็น “วัดไชยชนะสงคราม” เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ที่ทรงมีชัยชนะต่อพม่าในการรบทั้ง 3 ครั้ง และ ได้ตัดเหลือเพียง “วัดชนะสงคราม” ในเวลาต่อมาภายในมีพระอุโบสถ โดยมีพระประธาน คือ “พระพุทธนรสิงห์ตรีโลกเชฏฐ์ มเหทธิศักดิ์ ปูชนียะชยันตะโคดม บรมศาสดาอนวรญาณ” เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ที่บุด้วยดีบุกลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย อีกทั้งยังมีพระอัครสาวกสององค์ซ้ายขวา รวมถึงพระพุทธรูป 16 องค์ล้อมรอบองค์พระประธาน สำหรับวัดชนะสงครามนั้นมีความเชื่อที่ว่า ผู้ใดมีอุปสรรค ต้องการชัยชนะต่อปัญหาต่าง ๆ ให้มากราบไหว้ที่วัดแห่งนี้

ในบริเวณวัดโดยรอบมีรอยพระพุทธบาทจำลองที่อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ , พระบรมธาตุเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ , พระรูปสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท , ศาลารูปหล่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท นอกจากนี้ยังมีศาลหนึงออกวงอิม หรือ ศาลเจ้าแม่กวนอิมให้ได้สักการะกันอีกด้วยวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
Address : 146 ถ.บำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
Map : Google Map | Open : ทุกวัน 24 ชั่วโมง
Tel : 02-6222819 | Facebook : วัดสุทัศนเทพวราราม

“วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร” หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า “วัดสุทัศน์” มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่เก่าแก่อายุมากกว่า 200 ปี ที่ใช้เวลาในการสร้างนานถึง 3 รัชกาล ภายในมีพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประดิษฐานอยู่ อีกทั้งยังได้มีการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของพระองค์มาบรรจุที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าพุทธบัลลังก์พระศรีศากยมุนี พระประธานสำริดขนาดใหญ่ในพระวิหารหลวงที่หากใครได้มาที่วัดสุทัศน์แล้วจะต้องมากราบสักการะ

​​

นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน คือ พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย พร้อมด้วยพระอสีติมหาสาวก 80 องค์ และ เป็นที่ประดิษฐานของท้าวเวสสุวรรณที่โด่งดังด้านการให้พร เงินทอง และ โชคลาภอีกด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
Address : 2 ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
Map : Google Map | Open : ทุกวันเวลา 08.30 - 16.30 น.

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ เป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เป็นโบราณสถานที่มีพระพุทธรูป เก่าแก่รอบโบสถ์ ที่มีความสวยงามและหาชมยาก จนได้ขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้วัดโพธิ์จัดเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีพระเจดีย์ที่สำคัญ คือ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล และ มีพระพุทธไสยาสที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ทุกวันนี้วัดโพธิ์จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญยังมีความเชื่อในเรื่องการขอพร ที่ว่าหากมาขอพรที่วัดโพธิ์จะทำให้มีชีวิตที่ร่มเย็นเหมือนอยู่ใต้ร่มโพธิ์ร่มไทรนั่นเองวัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา
Address : ถนนเทพคุณากร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Map : Google Map | Open : ทุกวันเวลา 07.00 - 16.30 น.
Tel : 038-511048 | Facebook : วัดโสธร 

วัดโสธรวรารามวรวิหาร หรือ วัดหลวงพ่อโสธร เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนาน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยตามประวัติเล่าว่า หลวงพ่อพุทธโสธร ได้แสดงปาฏิหารย์ลอยน้ำมา และ ได้รับการอัญเชิญให้มาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ สำหรับการเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อโสธร สามารถไปได้ที่พระอุโบสถทั้ง 2 หลัง คือ พระอุโบสถหลังใหม่ ที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธรองค์จริง และ พระอุโบสถที่อยู่ข้าง ๆ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธรจำลอง โดยหลวงพ่อโสธรนั้นขึ้นขื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ที่จะทำให้ผู้มีศรัทธากราบไหว้สำเร็จสมหวังดังใจ ทั้งเรื่องงาน การเงิน สุขภาพ และ ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย นอกจากนี้ภายในวัดยังมีโรงเจวัดโสธรวราราม ที่ภายในมีเทพเจ้าจีน เช่น เทพเจ้าไฉ่ชิงเอี้ย เจ้าแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร พระสังกัจจายน์ และ เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้สักการะบูชาอีกด้วย

​​

วัดจันทาราม อุทัยธานี
Address : หมู่ 2 ตำบล ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
Map : Google Map | Open : ทุกวันเวลา 09.00 - 16.00 น.
Facebook : Jantaram Thasung 

วัดจันทาราม หรือ ที่รู้จักกันดีในนาม “วัดท่าซุง” เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุทัยธานี เป็นสถานที่ที่พระราชมหาวีระ ถาวาโร (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) พระเถระที่มีชื่อเสียง ได้สร้างสถานที่สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความโดดเด่นมากมาย เช่น พระวิหารแก้วที่ประดิษฐาน 100 เมตรสุดตระการตา ภายในประดับด้วยโมเสกสีขาว และ กระจกระยิบระยับ โดยเป็นวิหารสำคัญที่รักษาร่างสังขารของหลวงพ่อที่ไม่เน่าเปื่อยในโลงแก้ว โดยมีผู้ที่ศรัทธาในตัวท่านเดินทางมาสักการะบูชาอย่างไม่ขาดสายนอกจากนี้ภายในวัดท่าซุงยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องสักการะอีกหลายแห่ง เช่น มณฆปพระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระศรีอารยเมตตรัย และ หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา ซึ่งเป็นพระพุทธปางอุ้มบาตรที่ขึ้นชื่อในเรื่องของโชคลาภ ทำให้การเงินราบรื่น ไร้ปัญหา วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร นครปฐม
Address : ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
Map : Google Map | Open : ทุกวันเวลา 07.00 - 18.00 น.
Tel : 034-242143Facebook : วัดพระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นพระสถูปเจดีย์ที่สูงที่สุดในโลก ยอดแหลมสูงถึง 120.45 เมตร รอบฐาน 235.50 เมตร โดยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ไม่ควรพลาดหากมาเยือนจังหวัดนครปฐมเลยทีเดียวภายในวัดมีพระพุทธรูปสำคัญอย่างพระร่วงโรจนฤทธิ์ และ มีปูชนียสถานที่สำคัญ คือ องค์พระปฐมเจดีย์อันเป็นที่มาของชื่อวัด โดยเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ และ สูงที่สุดในประเทศไทย ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของธุรกิจ สุขภาพ และ เรื่องบุตร จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรค่าแก่การมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเอง

เราหวังว่าไอเดียการไหว้พระ 7 วัดนี้จะช่วยเสริมดวง เพิ่มสิริมงคลให้ชีวิตในช่วงดาวย้าย และ ราหูเข้า เพื่อสร้างความสบายใจให้กับทุกท่าน ที่สําคัญเราตั้งใจเลือกวัดที่เดินทางสะดวกเพื่อให้คุณสามารถไปบูชาสักการะได้อย่างง่ายดาย Faith & Fortune ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดี ๆ และ มีสุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งปี


 


กลับ