Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​​บริการห้องรับรอง ณ สนามบินชั้นนำ

พร้อม​ให้บริการแล้ววันนี้


ข้อความ ณ วันที่ 3 พ.ย. 63


ห้องรับรอง​
​มาตรการเพื่อความปลอดภัย
สนามบินภูมิภาค
(เฉพาะ สนามบินเชียงใหม่ และ ภูเก็ต)

Domestic Royal Silk Lounge
​สายการบินได้ทำการอบฆ่าเชื้อโรค ด้วยน้ำยาชนิดเดียวกับที่ใช้อบฆ่าเชื้อบนเครื่องบินก่อนเริ่มเปิดให้บริการ
และ พร้อมรองรับลูกค้าที่จะมาใช้บริการด้วยมาตรการการให้บริการเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
 
 • คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร และ ลงทะเบียนการเข้าใช้บริการของทุก ๆ ท่าน ผ่านระบบ Lounge Access System และ Application “ไทยชนะ” ไม่อนุญาติผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย เข้าใช้บริการทุกกรณี
 • จัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ไม่น้อยกว่า 1 เมตร และ จำกัดจำนวนผู้โดยสารและเวลาในการเข้าใช้บริการครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารเข้าใช้บริการในกรณีที่นั่งภายในห้องรับรองเต็มแล้ว
 • จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในทุกจุดบริการ 
 • ทำความสะอาดจุดสัมผัสภายในห้องรับรองทุก ๆ ชั่วโมง พร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทันทีที่ผู้โดยสารลุกออกจากห้อง
 • งดการบริการอาหารบุฟเฟ่ต์ อาหารปรุงสำเร็จ สลัดผักและผลไม้ เป็นการชั่วคราว โดยจะบริการอาหารว่าง และ ขนมอบจาก Puff & Pie ที่พร้อมรับประทานและห่อหุ้มด้วยวัสดุกันเปื้อน
 • งดการบริการเครื่องดื่ม Cocktail เหล้าและไวน์ เป็นการชั่วคราว โดยจะบริการเครื่องดื่มชา กาแฟร้อนและเย็น น้ำอัดลม เบียร์กระป๋อง และ บริการน้ำดื่มแบบขวดเล็ก
 • งดการบริการหนังสือพิมพ์ และ นิตยสารทุกชนิด
 • งดการบริการห้องอาบน้ำ เป็นการชั่วคราว
 • งดการบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการชั่วคราว
ดอนเมือง​
​Miracle Lounge อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ (อาคาร 2) ชั้น 3​ 
เฉพาะ ผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศ

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-5357562
แนวทางปฎิบัติในการเข้าใช้ห้องรับรอง
 • ห้องรับรองได้ทำจัดเตรียมโต๊ะและที่นั่งเพื่อบริการลูกค้าตามหลักระยะห่างทางสังคม Social Distancing  โดย 1 โต๊ะ สามารถนั่งได้ 1 ท่าน ตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ 
 • มีการบริการเจลล้างมือ และ กระดาษทิชู่เปียกแก่ลูกค้า 
 • การทำความความสะอาดโต๊ะที่นั่งด้วยแอลกอฮอล์
 • พนักงานประจำห้องรับรองมีการสวมใส่ถุงมือในการปฎิบัติงาน


ตรวจสอบข้อกำหนด และ เงื่อนไขของการใช้เอกสิทธิ์แต่ละห้องรับรองได้ ที่นี่​

ทั้งนี้ รายการเอกสิทธิ์ที่กลับมาให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบรายการสิทธิพิเศษที่กลับมาให้บริการจากผู้ให้บริการโดยตรง หรือ สอบถามเพิ่มเติมจาก THE WISDOM Contact Center 02-8888899​

กลับสู่หน้า มาตรการการให้บริการของเอกสิทธิ์เดอะวิสดอมกสิกรไทย​


กลับ