Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SILVER VOYAGE

SILVER VOYAGE


​​สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทย

       ​ ​รับส่วนลด 10% พร้อมบริการเสริมผู้ช่วยส่วนตัว Health Butler* เมื่อใช้บริการรถรับส่งที่ปลอดภัย และ สะดวกสบาย 

เมื่อต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ในราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท*  

สำหรับรถรับและส่ง 1 รอบ ระยะเวลารวม 4 ชั่วโมง (มีรถให้เลือกหลากประเภท) พิเศษรับน้ำแร่ฟรี 1 ขวด ระหว่างเดินทาง


ระยะเวลาสิทธิพิเศษ : 1 ก.ค. - 31 ส.ค. 64

ขั้นตอนการสำรองสิทธิ์
 • รับรหัสสิทธิพิเศษผ่านทาง WISDOM LINK 
 • สำรองสิทธิ์ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนวันที่ต้องการรับบริการ หรือ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-0169950 (เวลาทำการ 09.00 – 21.00 น. ของทุกวัน)
​หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารและบริษัทกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดก่อนเลือกใช้บริการ
​​สมัครเพื่อรับสิทธิ์ ​Add เลยเพียงคลิก 
ขั้นตอนการรับ "รหัสสิทธิพิเศษ" ภายใน 
​​

1. คลิกปุ่ม "THE WISDOM Privilege" 
เพื่อเข้าสู่(ปุ่มรูปกล่องของขวัญ)
​​​

2.  กดสัญลักษณ์ "แว่นขยาย" ที่มุมขวาบน 
และพิมพ์ #ตามด้วยชื่อสิทธิพิเศษ เพื่อทำการค้นหา​
​ 

3. เลือกบริการที่ท่านต้องการ

4. เลือก "รับสิทธิ์" , "ใช้สิทธิ์" หรือ "แลกสิทธิ์"

5.  เลือก "ยืนยัน"

6. ​ ระบบจะแสดง "รหัสสิทธิพิเศษ" ในการใช้สิทธิ์​
กรุณา "คัดลอก" รหัสดังกล่าวเพื่อใช้สิทธิ์ในช่องทางที่ร้านค้ากำหนด
หมายเหตุ : กรุณาใช้  "รหัสสิทธิพิเศษ" ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อกำหนด และ เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
 • ค่าบริการดังกล่าวรวมค่ารถรับส่ง 2 เที่ยว (ไปและกลับ) ระหว่างที่พักใน เขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ หรือ สมุทรสาคร และ โรงพยาบาลหรือสถานประกอบการ บริการผู้ช่วยส่วนตัว 4 ชั่วโมง รวมค่าทางด่วน ค่าน้ำมัน และ พนักงานขับรถเรียบร้อยแล้ว โดยไม่รวมถึง ค่าบริการ ยา หรือ สินค้าใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการรับบริการที่โรงพยาบาล หรือ สถานประกอบการ
 • กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้า 48 ชั่วโมงก่อนวันที่ต้องการรับบริการที่ เบอร์ 02-0169950 ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น. ของทุกวัน
 • กรณียกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงการรับบริการ กรุณาแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาที่ทำการนัดหมาย โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์
 • สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงน้อยกว่า 24 ชั่วโมง และ ในกรณีที่ไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่สำรองสิทธิ์ จะถือว่าท่านได้ใช้บริการครบถ้วนแล้ว
 • การเข้ารับจากที่พัก : พนักงานขับรถจะรอรับผู้โดยสารจากที่พักเป็นระยะเวลา 30 นาที โดยเริ่มนับหลังจากเวลานัดรับ หากพนักงานรอเกิน 30 นาที จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตรา 500 บาทต่อชั่วโมง โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 31 และ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้า
 • รถยนต์ซีดาน สามารถรองรับผู้โดยสารสูงสุด 2 ท่าน ทั้งนี้รถยนต์ซีดานไม่รองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่มีรถเข็น (wheelchair) ดังนั้น หากผู้โดยสารประสงค์เดินทางโดยมีรถเข็น (wheelchair) ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถยนต์โดยสารเป็นรถตู้แทน และ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ผู้ช่วยส่วนตัวเป็นบริการเสริมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในประสานงานระหว่างการตรวจสุขภาพ และ ดำเนินการทั้งหมดจนสิ้นสุดการตรวจ และ ชำระเงิน ณ โรงพยาบาลหรือสถานประกอบการ โดยจะมาพร้อมกับพนักงานขับรถและส่งลูกค้าถึงที่หมายปลายทาง (ระยะเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง หากเกินคิดอัตราชั่วโมงละ 300 บาท)
 • ผู้ช่วยส่วนตัวได้รับการอบรมการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น แต่จะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ โดยทำหน้าที่หลักในการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่รวมถึงการปฐมพยาบาลและการดูแลทางการแพทย์
 • กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามกำหนดเวลาอันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น, การปิดถนน, น้ำท่วม หรือ การก่อการร้าย ทั้งนี้จะมีการจัดรถเข้ารับทดแทน โดยจะแจ้งให้ทราบทันที แต่หากเหตุสุดวิสัยขั้นร้ายแรง จนส่งผลทำให้รถไม่สามารถเข้ารับยังสถานที่นัดหมายได้ ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการบริการในครั้งนั้น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน หรือ มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 02-0169950 ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น. ของทุกวัน

​​


กลับ