Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL

SAMITIVEJ VIRTUAL HOSPITAL


​​​​​​​​​​​​​​​บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์เฉพาะทาง
เรื่องทางเดินอาหาร
พิเศษ สำหรับลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทย
รับบริการฟรี 15 นาทีในครั้งแรก (ปกติ 15 นาที 800 บาท)

พร้อมรับส่วนลด สำหรับ การส่องกล้องลำไส้ใหญ่
ด้วยเทคโนโลยี AI จากญี่ปุ่น
ร่วมกับการใช้ยาผ่อนคลายความรู้สึกชนิดพิเศษ
ในราคา 32,100 บาท จากปกติ 38,100 บาท

VDO Call ปรึกษาหมอออนไลน์ เรื่องอะไรได้บ้าง
   • ปวดท้อง แน่นท้อง คลื่นไส้ ท้องแข็ง ท้องเสีย เรอบ่อย มีลมในท้อง
   • ขับถ่ายผิดปกติ ปวดท้องเหมือนถ่ายอุจจาระแต่ไม่ถ่าย ปวดบิดเวลาถ่าย ปวดท้องน้อย ปวดท้องถ่ายบ่อย ท้องผูกเป็นประจำ ท้องเสียบ่อย ท้องผูกสลับท้องเลีย
   • แสบร้อนกลางอก แสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี่ บางครั้งปวดร้าวไปยังลำคอ เหมือนมีก้อนจุกอยู่ กลืนลำบาก แสบคอ คลื่นไส้ มีอาการเรอเปรี้ยวบ่อยๆ มีน้ำย่อยไหลย้อนขึ้นมาจนรู้สึกขมที่คอ เจ็บหน้าอก ไอเรื้อรัง กล่องเสียงอักเสบ หรือหูอักเสบ เสียงแหบในช่วงเช้า จุกเสียด แน่นท้อง เหมือนอาหารไม่ย่อย สงสัยกรดไหลย้อน
   • ท้องผูกเป็นประจำ ถ่ายเป็นเลือด สงสัยริดสีดวงทวาร
   • ครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็ง อยากปรึกษาคุณหมอเบื้องต้นถึงการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของโรค
   • ต้องการขอความเห็นที่สอง (Second Opinion) จากคุณหมอด้านโรคทางเดินอาหารและตับ หรือด้านการผ่าตัด
   • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เพิ่มเติมจากการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ที่มีอายุ 45 ปี ขึ้นไป หรือผู้ที่มีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจ

        ค่าบริการและค่ายา / ประกันสุขภาพ สามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่?
         • กรณีต้องการยาตามที่แพทย์แนะนำ รับส่วนลดค่ายา 20%  และ รอรับยาที่บ้าน ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ (วันนี้ - 31 ธ.ค. 64)
         • การใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพ ขึ้นอยู่กับยโนบาย (Insurance policy) ของบริษัทประกันที่ผู้รับบริการทำสัญญาประกันสุขภาพไว้ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์กับบริษัทประกัน หรือบริษัทที่ท่านต้องการเบิกค่ารักษาพยาบาล

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-0222222
        ระยะเวลาสิทธิพิเศษ : 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 64

        ขั้นตอนการใช้บริการ ปรึกษาหมอออนไลน์
        * กรุณาแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิพิเศษ
        ของบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย กับ พยาบาลในขั้นตอนที่ 1

        คุณหมอที่ให้คำปรึกษาทางออนไลน์
        คุณหมอให้คำปรึกษาเรื่องโรคระบบทางเดินอาหาร และ การส่องกล้อง
         • นพ. ชาลี เลาหพันธ์
         • นพ. เรวัฒน์ บุญอนุวัฒน์
         • นพ. อฏิพัทธ์ ดุรงค์พงศ์เกษม
         • พญ. วินิตา โอฬารลาภ
         • นพ. ศรัณย์ สมพรเสริม
        คุณหมอให้คำปรึกษาเรื่องริดสีดวงและการผ่าตัดลำไส้
           • นพ. พรเทพ ประทานวณิช
           • นพ. ภัคพงศ์ วัฒนโอฬาร

        ข้อกำหนด และ เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
         • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเดอะวิสดอม ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น
         • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษ / รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
         • บริษัทฯ และ ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


        กลับ