Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THE PENINSULA

THE PENINSULA


​​​​พิเศษสำหรับลูกค้าเดอะวิสดอมกสิกรไทย

รับทันทีส่วนลด 10% เมื่อซื้อขนมไหว้พระจันทร์
ที่ เดอะ เพนนินซูลา กรุงเทพฯ

ระยะเวลา : 15 ก.ค.  – 31 ส.ค. 65 
สาขาที่ร่วมรายการ : The Peninsula Boutique Shop โทร 02-0206969​
ข้อกำหนด และ เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ : 
    • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย เท่านั้น
    • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษ / รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
    • บริษัทฯ และ ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

​​​​กลับ